Nyheter

Rysslands president Putin varnar för att det kommer att behövas reaktioner mot att Nato nu ska kunna bygga ut sin militära infrastruktur i Sverige och Finland. Sveriges och Finlands medlemskap i Nato är dock inget problem i sig själv, anser Putin.

Internationella medias tolkningar av Putins uttalanden varierar.

– Det här kommer definitivt att väcka en reaktion från oss, sa han på måndagen i ett tv-sänt möte med den kollektiva säkerhetspakten, en ryskledd militär allians.

Putin sa också att Ryssland skulle ”ta i beaktande” Natos planer på större globalt inflytande.

På måndagen verkade Putins talesman Dmitrij Peskov också tona ned vikten av de nordiska ländernas önskan om medlemskap i Nato.

Han gjorde klart att situationen inte går att jämföra med Ukrainas Nato-ambitioner. Ryssland har inga territoriella oenigheter med Finland eller Sverige, påpekade Peskov. (NTB)

Konsekvenser

Russia, Putin said, had no problem with Finland or Sweden, so there was no direct threat from NATO enlargement which included those countries.

«But the expansion of military infrastructure into this territory would certainly provoke our response,» Putin told the leaders of the Collective Security Treaty Organization, which includes Belarus, Armenia, Kazakhstan, Kyrgyzstan and Tajikistan.

«What that (response) will be – we will see what threats are created for us,» Putin said at the Grand Kremlin Palace. «Problems are being created for no reason at all. We shall react accordingly.»

– Ryssland, sa Putin, hade inga problem med Finland eller Sverige, så det fanns inget direkt hot från Natos utvidgning som omfattade dessa länder.

– Men utbyggnaden av militär infrastruktur till detta territorium kommer säkerligen att behöva leda till en reaktion, sa Putin till ledarna för Den kollektiva säkerhetspakten, som inkluderar Vitryssland, Armenien, Kazakstan, Kirgizistan och Tadzjikistan.

– Vad det (svaret) kommer att bli – vi måste titta på när vi ser vilka hot som skapas för oss, sa Putin vid Stora Kremlpalatset.

– Problem skapas helt utan anledning. Vi måste svara därefter. ( Reuters )

Putin says Russia will respond if NATO bolsters Sweden, Finland militarily