Doc-TV

Vi heter ikke Document for ingenting. Vi drøvtygger stoffet for dere, lar ”maten” synke. Det tar tid for erkjennelsen å bearbeide så store omveltninger som vi nå gjennomlever.

Demokratene, mediene, justisdepartementet og domstolene har opphevet maktfordelingsprinsippet. Det er ingen sperrer mellom den lovgivende, dømmende og utøvende makt, med den fjerde statsmakt – mediene som korreks. Korreksen mangler.

For denne maktkabalen er det en kamp på liv og død. Loddet er kastet. De vil enten sikre seg total kontroll, eller de går ned. Denne kampen forstår ikke norske medier noe av. De fatter ikke at 66 millioner amerikanere stemte på Trump og ville gjort det igjen. Derfor må de hente frem Hitler og nazismen.

De fordummer befolkningen.

Videoen er klar til å sees via Odysee, der vi nå har en egen Podcast kanal! Lag en konto på Odysee her! – Odysee vil da gi oss poeng som hjelper oss å klatre i algoritmene! Følg oss på Rumble.

Følg oss også på PodBean, iTunes og alle steder der podcasts finnes. Husk å rate oss med 5 stjerner, så flere likesinnede sannhetssøkere finner oss der!

Bestill gode bøker fra Document forlag:

Kjøp «Et varslet energisjokk» her!