Nyheter

Svenska Kraftnät bedömer att riskerna för att svenska hushåll kommer tvingas kopplas bort i vinter på grund av effektbrist har ökat, uppger myndigheten i ett pressmeddelande.

Risken för att det blir mörkt hos svenska hushåll och företag i södra delarna av landet när efterfrågan på el är som allra störst i vinter har ökat, bland annat på grund av problemen vid kärnkraftverket Ringhals. 

”Vi har gått från låg till reell risk, vilket innebär att vi kan tvingas koppla bort elanvändare i vinter”, säger Erik Ek, strategisk driftchef vid Svenska kraftnät.

Utöver situationen med Ringhals 4 har även en rad omvärldsfaktorer en negativ påverkan på det svenska kraftsystemet. Det handlar bland annat om osäkerheter i leveranser av naturgas, låga vattenmagasin i Norge och ingen elhandel mellan Ryssland och Europa. Ett scenario som kan bli mycket besvärande är om elproduktionen minskar betydligt hos våra grannländer. Analysen för vissa scenarier visar att vi tydligt överstiger den så kallade tillförlitlighetsnormen enligt europeisk lagstiftning, säger Ek.

– Våra analyser visar för vissa möjliga scenarion att vi tydligt överstiger tillförlitlighetsnormen enligt europeisk lagstiftning vilket bekräftar situationens allvar. I klarspråk betyder det att i vinter när det är som kallast finns en reell risk att vi måste koppla bort elförbrukning i delar av södra Sverige., säger Erik Ek.

Hur omfattande och hur länge en sådan bortkoppling skulle pågå är osäkert. Enligt Erik Ek handlar det inte om att landsändor i Sverige blir utan el. Om bortkoppling av el blir verklighet visar beräkningar på att det kan röra sig om mellan 200-600 MW under en vinterdag med maxförbrukning. Det skulle motsvara som mesta cirka två procent av den totala elförbrukningen i Sverige.