Konstbild

Frits Thaulow (1847–1906).
Olje på lerret, 101 x 124 cm, Nationalmuseum, Stockholm.

I følge signaturen er bildet malt i Paris 1879, året før Frits Thaulow vendte tilbake til Norge og ble der til 1892.

Av de norske kunstnere som arbeidet med Jær-landskapet er nok Kitty Kielland (1843-1914) best kjent med sine torvmyrer. Men som vi kan se her, hadde Frits Thaulow en betydelig forståelse for Jæren, som etter hvert ble et viktig jordbruksområde i Norge.