Konstbild

Edvard Munch (1863-1944).
Grafisk trykk på papir, 47,5 x 62,6 cm, Nasjonalmuséet, Oslo.

Tysk titel: Lübeck: Holstentor und Salzspeicher – Lübeck: Holsten-porten og saltlageret.

Nasjonalmuséets nettside hevdes det at dette trykket er Etsning på papir, men Museum Behnhaus Drägerhaus i Lübeck. som også har et eksemplar, sier Kaltnadelradierung mit Aquatinta – Koldnålradering med akvatint. Det sistnevnte virker mest sannsynlig. Med koldnålen riper man i metallet, så det oppstår grader, som ikke vil finnes i en etsning. (Men like fullt er akvatint en variant av etsning). Om man har adgang til originalen, er det ganske enkelt å se forskjellene.

I tiden 1901-08 oppholdt Edvard Munch seg for det meste i Tyskland, der øyenlegen og kunstsamleren Max Linde (1862-1940) i Lübeck var en viktig mesen.