Doc-TV

Mennesket vil helst utsette ubehagelige nyheter helt til det blir tvunget til å ta dem inn over seg. Å erkjenne at Norge i dag ikke er et fritt samfunn, er en ubehagelig erkjennelse.

Den ble klar for oss da vi snakket med en bekjent om en tredje person som sitter i en høy stilling i det offentlige, og ikke lenger er så tilgjengelig og frittalende som før. Noe har skjedd og vi vet hva det er: En stor klam hånd ligger på hans skulder og et stort øye holder øye med alt han sier og gjør.

Før hadde man privilegier hvis man var klatret høyt. Nå er du under overvåking. Ikke alle er like bekvemme med det. Noen husker ennå hvordan det var å tale og tenke fritt.

Dette privilegiet kan vi på grasrota tilta oss selv. Hvis vi er villig til å betale prisen.

 

Hvis du setter pris på skogpoddene: Vipps oss på 13629. Alle bidrag hjelper.

Følg oss også på PodBean, iTunes og alle steder der podcasts finnes. Husk å rate oss med 5 stjerner, så flere likesinnede sannhetssøkere finner oss der!

Kjøp gode bøker fra Document forlag:

Kjøp «Den døende borgeren» av Victor Davis Hanson!

 

Kjøp «Et varslet energisjokk» her!