Nyheter

Sverige toppar utfärdade medborgarskap i förhållande till sin befolkningsstorlek under 2021. Antalet nya medborgarskap i EU når samtidigt sin näst högsta nivå. EU:s nya medborgare är enligt statistiken från Marocko, Syrien eller Albanien.

Under 2021 beviljades 827.000 medborgarskap inom EU. I relation till sin befolkningsmängd utser Sverige flest nya medborgarskap, med 860 tilldelade medborgarskap per 100.000 invånare och år.

När det kommer till absoluta tal så delades flest medborgarskap ut i Spanien, Frankrike och Tyskland.  Siffrorna från Eurostat visar att de flesta av EU:s nya medborgare kommer från Marocko, Syrien eller Albanien.

När det kommer till Sverige så är det Syrien, Somalia och Afghanistan som ligger i topp.

Det land som dessa migranter väljer är först och  främst Sverige.  En anledning tros vara de höga bidragen och låga kraven för medborgarskap. Något som den nya blågula regeringen lovat att åtgärda. Dock har den nya regeringen än så länge inte vidtagit nödvändiga ändringar, trots löften om detta under valet 2022.