Kommentarer

Amnesty International vill gärna framstå som en objektiv och neutral iakttagare, vars mål är rent humanitärt, men kommer gång på gång att röja sig.

I ett uttalande daterat den 20 oktober beklagar Amnesty Internationals generalsekreterare Agnès Callamard Israels ”katastrofala” angrepp på den ”ockuperade” Gazaremsan. Israels hänsynslösa framfart har enligt AI medfört massiva civila förluster och bör utredas som krigsförbrytelser.

Generalsekreteraren säger att Israel har brutit mot den internationella humanitära rätten genom att inte skilja mellan civila och militära mål och har riktat attacker direkt mot civila. Hon kräver nu att Israel upphäver sitt ”apartheid-system mot palestinier”. Det är naturligtvis också mycket svårt när Hamas inte skiljer sig, men med förtjusning placerar sina vapen och kommandostrukturer nära civila, som terrororganisationen använder som mänskliga sköldar, men det säger Amnesty International inget om.

Det är oklart vad AI syftar till med apartheid-anklagelserna. Israel har över två miljoner arabiska invånare som har fulla medborgerliga rättigheter, yttrandefrihet och flera medlemmar i Knesset – Israels parlament. Det är också svårt att förstå vad organisationen menar med att Gaza är ockuperat. Israel drog sig tillbaka från området 2005 och tvångsflyttade alla israeliska bosättare. Den infrastruktur som judarna hade byggt lät de stå kvar, varpå palestinierna snabbt förstörde den.

Men det blir värre.

”I 16 år”, skriver Agnès Callamard, ”har Israels olagliga blockad gjort Gaza till världens största öppna fängelse – det internationella samfundet måste agera nu för att förhindra att det blir en gigantisk gravplats. … Israels allierade måste omedelbart införa en omfattande vapenembargo med tanke på de allvarliga överträdelserna av internationell rätt som begås.”

Amnesty International nämner inte att Israel fram till Hamas terrorattacker hade öppnat gränsen för 18 000 palestinier från Gaza så att de kunde arbeta i Israel och därmed hjälpa Gazas ekonomi. Och vad ”den olagliga blockaden” beträffar har AI just sett vad Gazas regering kan hitta på när gränsbarriären sviker.

Det är också helt i linje med Amnesty Internationals Israel-hat att organisationen kräver vapenembargo efter att Hamas har mördat lös och Israel har klargjort att det kommer att eliminera terrorrörelsen. Det verkar uppenbarligen inte som att denna humanitära samling anser att den judiska staten bör få lov att göra det, för då anklagas den för krigsförbrytelser.

Idag, lördag, noterar Elliot Abrams i en blogg på den inflytelserika Council on Foreign Relations webbplats att AI har valt en position som bara kan kallas anti-israelisk, eftersom organisationen behandlar terroristerna och Israel som jämställda. Det gör inte saken bättre att en högt uppsatt medarbetare på Amnesty International i Storbritannien på Twitter har utmärkt sig med anti-israeliska utbrott och antisemitiska skämt.

Elliot Abrams, som har en karriär inom den amerikanska regeringen, drar slutsatsen att AI med detta beteende håller på att underminera sitt eget anseende. Det är svårt att vara oenig.”