Ur flödet/i korthet

Minnesota har snabbt blivit ett exempel på de katastrofala effekterna av covid-reaktionen, inklusive hur offentliga program underlättade skamlöst bedrägeri, hur kriminella använder tribalism för att avleda ansvar och hur amerikaner nu är fattigare och mindre säkra än de var för fem år sedan.

Justitieministeriet har åtalat 70 personer i en bedrägerisvindel där förövarna ska ha stulit 250 miljoner dollar från covid-bidrag. De åtalade skulle använda pengarna för att servera måltider till barn, men åklagare hävdar att de istället skapat falska fakturor för måltider och sedan tvättat pengarna genom skalbolag, passbedrägerier och olagliga returer.

På tisdagen avskedades en jurymedlem i fallet efter att hon avslöjat att någon hade erbjudit henne en påse med 120 000 dollar i kontanter i utbyte mot en röst för att frikänna. ”Hon får en påse till om hon röstar för ett frikännande”, ska leverantören ha sagt.

Nästan alla åtalade är somalier, liksom kvinnan som erbjöd pengarna till jurymedlemmen. Deras advokater försöker nu använda mångfaldspolitik i sin försvarsstrategi.

Paul Martin Vaaler agerade som expertvittne om ”diasporaaffärer” åt de tilltalade. Vaaler vittnade om att betalningarna återspeglar invandrarnas ”preferens för att bedriva [affärer] utanför myndigheternas blickfång”.

Vaaler använde detta resonemang för att förklara de tilltalades dåliga bokföring och överdrivna kontantöverföringar. Vaaler sa att de miljontals dollar som överförts tillbaka till Somalia kan betraktas som ”remitteringar”.

– Det är det bästa biståndet i världen, eftersom det inte går via myndigheterna, vittnade Vaaler.

Nu riskerar rättssalen i Minnesota att utvecklas till ett somaliskt rättssystem – ett land med den värsta korruptionen i världen enligt Transparency International – med mutor och hot mot jurymedlemmar.

Denna institutionella upplösning är ett direkt resultat av regeringens covid-reaktion. Minnesota, med guvernör Tim Walz vid rodret, gick i bräschen för covid-lockdowns. Det undantagstillstånd som utropades den 13 mars 2020 upphörde inte förrän den 1 juli 2021. Under dessa femton månader stängde guvernör Walz skolor, fängslade oliktänkande och stängde företag. Hans agerande skapade hjälpinsatser som resulterade i omfattande bedrägerier.

Från och med maj 2020 var Minnesota också startpunkten för George Floyd-upploppen. Bara tre mil bort från den federala domstolen där covid-bedrägerifallet avhandlades, satte upprorsmakare eld på polisbyggnaden i Minneapolis tredje polisdistrikt. Plundrare genomsökte bevisrummet och tusentals firade när byggnaden brann efter det att borgmästaren beordrat polisen att fly.

Förra veckan köpte staden mark för att återuppbygga det tredje polisdistriktet för tio miljoner dollar. När Minneapolis tog steget till Defund the Police sköt brottsligheten i höjden. Morden ökade med 58 procent, mordbrand med 54 procent, rån med 26 procent och grovt våld med 25 procent.

Minnesotabornas livskvalitet sjönk överlag. En studie från 2022 visade att Minnesotas politiska åtgärder mot covid-19 kostade varje familj på fyra nästan 7 500 dollar i förlorad BNP i slutet av första kvartalet 2021. Färre än hälften av Minnesota-studenterna befinner sig på en acceptabel nivå i matematik och läsning, och testresultaten ligger fortfarande tio procentenheter under nivån före pandemin.

Från ruinerna av det tredje polisdistriktet till trappan till det federala domstolshuset representerar den tre kilometer långa remsan i centrala Minneapolis covid-responsens angrepp på den västerländska civilisationen; hur godtyckliga och nyckfulla order skapade utbredd korruption och utarmade medborgarna.

När myndigheterna tar sig an centrala principer för det civiliserade livet, såsom rätten att organisera sig, och tar sig rätten att styra allt privat och offentligt liv, inklusive alla sociala institutioner – oavsett med vilken ursäkt man gör det – så slutar det alltid i något annat än ett civiliserat liv.

Minnesota är bara ett exempel på detta, men detsamma gäller många andra platser i landet och världen där efterdyningarna av katastrofen drabbar våra liv.

Den här artikeln publicerades den 6 juni av Brownstone Institute, och den återpubliceras på svenska av Document under Creative Commons Attribution 4.0 International-licensen.