Nyheter

Nya siffror som Pensionsmyndigheten tagit fram åt Folksam visar att nästan tre av fyra (74 procent) pensionärer i Sverige tar emot olika typer av bidrag* från staten. Det är mer än en fördubbling sedan 2020 då motsvarande siffra var 35 procent.

Det skriver försäkringsbolaget Folksam på sin hemsida

– Att ta emot bidrag för att ekonomin ska gå ihop ökar inte tryggheten för pensionärer, snarare tvärt om. Sverige behöver ett allmänt pensionssystem som är robust, långsiktigt och mindre bidragstungt. Det är att uppenbart att dagens pensionssystem inte lever upp till de förväntningar som många av dagens pensionärer har, säger Håkan Svärdman, pensionsexpert på Folksam.

Andelen kvinnliga pensionärer som tar emot bidrag från staten har stigit från 50 procent år 2020 till 89 procent 2022. För de manliga pensionärer har andelen ökat från 17 procent år 2020 till 56 procent 2022. Mycket pekar även mot att det blir ännu fler efter årsskiftet när taket för garantipensionen höjs ytterligare.

– Min förhoppning är att riksdagspartierna nu ger besked kring vilka åtgärder som är planerade när det kommer till pensionsfrågan. Tydliga spelregler ökar incitamenten att komplettera sin allmänna pension och öka sin ekonomiska trygghet som pensionär.

Det svenska pensionssystemet med en garantipension och en broms har fått mycket kritik. Bland annat så har det visat sig att det inte är lönsamt att arbeta för att få en ekonomisk trygg pension och jämfört med de nordiska grannländerna så är de svenska pensionerna väldigt låga. Till exempel så är den danska grundpensionen dubbel så hög.

2021 uppmärksammade Seniorernas förbund att många yrkesgrupper i Sverige förlorade på att ha arbetat ett helt liv. En undersköterska som jobbat i 40 år kan få 1 400 kronor mindre i månaden än den som aldrig har arbetat.

– Det här är fel. Någon jävla ordning får det ändå vara, sa SPF Seniorernas förbundsordförande Eva Eriksson i en kommentar till Aftonbladet.

Ardalan Shekarabi (S) tidigare socialförsäkringsminister lovde pensionärerna i Sverige en höjd pension före valet. 2021 skrev Shekarabi att socialdemokraterna skulle ordna det svenska pensionssystemet.

“Efter ett långt och slitsamt arbetsliv ska man ha rätten att med ro kunna luta sig tillbaka och förlita sig på att det orangea kuvertet innehåller en pension som går att leva på”

Trots löften om en förbättrad pension så är har den ekonomiska situationen för de äldre inte förbättrats. Istället för att stärka pensionssystemet så har socialdemokraterna istället gjort pensionärer bidragsberoende.

Document har sökt ansvarig socialdemokratisk minister.