Nyheter

Kriminalvården står inför en omfattande utmaning då myndigheten inte kommer att kunna rekrytera tillräckligt med kriminalvårdare i takt med att antalet fångar ökar kraftigt. Generaldirektören Martin Holmgren uttrycker oro över att myndigheten redan idag är utsatt för försök till infiltration och otillåten påverkan från gängkriminella, skriver Expressen.

De senaste politiska reformerna har resulterat i att fler personer döms till längre fängelsestraff. För att möta det ökade behovet planerar Kriminalvården att tredubbla antalet platser i häkten och anstalter från dagens cirka 9 000 till omkring 27 000 år 2033, inklusive beredskapsplatser och tidsbegränsade platser. Enligt Holmgren kan Tidöavtalsreformerna skapa ett behov av upp till 35 000 platser, men begränsningar i kompetensförsörjningen gör att målet justeras till 27 000 platser.

För att upprätthålla samma personaltäthet skulle antalet anställda behöva tredubblas från cirka 10 000 till runt 33 000. Kriminalvården bedömer dock att en sådan snabb tillväxt inte är möjlig. Myndigheten räknar med att kunna öka personalstyrkan med högst 15 000 årsarbetskrafter, vilket innebär att bemanningstätheten måste minskas med cirka 30 procent.

Holmgren betonar att de ökande antalen fångar också innebär fler personer med kopplingar till organiserad brottslighet. Detta ökar risken för korruption och manipulation inom anstalterna.

– Våra nuvarande utmaningar kommer att bli ännu större. Vi måste förbättra våra arbetssätt och dra nytta av stordriftsfördelar utan att kompromissa med säkerheten eller kvaliteten på vår rekrytering, säger Holmgren. Han understryker att Kriminalvården måste rekrytera och behålla erfaren personal för att kunna hantera de nya utmaningarna.

Holmgren avslutar med en allvarlig varning:
– Om vi inte kan ta emot alla intagna, då fungerar inte rättsstaten. Vi måste hitta en lösning, men vi behöver också se till att behålla och stötta vår erfarna personal för att klara uppgiften.