Nyheter

En ny rapport från flera svenska myndigheter visar att brott som mord och våldtäkter förväntas öka med åtta procent de kommande tre åren. Rapporten visar också att fler unga kan komma att bli inblandade i kriminella nätverk.

Rapporten som tagits fram av Brottsförebyggande rådet, Polismyndigheten, Sveriges Domstolar, Kriminalvården och Åklagarmyndigheten visar att det totala antalet inkomna brottsmisstankar tros minska med tre procent de kommande åren. Men när det kommer till mer resurskrävande brott, så som mord och våldtäkter pekar trenden i motsatt riktning.

– Brott som tillgreppsbrott, skadegörelse och trafikbrott ser ut att minska. Men de brott som tar mest resurser i anspråk som till exempel mord, dråp och våldtäkt ser ut att öka sett till trenden vi haft de senaste åren, berättar Ulrika Bingmark, ekonomidirektör på Åklagarmyndigheten till Göteborgsposten.

Under onsdagen lämnade  Åklagarmyndigheten ett budgetunderlag till regeringen för perioden 2024 – 2026. I förslaget föreslår man bland annat att anslaget till myndigheten ska öka de kommande åren.

– De grövsta brotten kräver mycket resurser från polis, åklagare, domstolarna, Kriminalvården och andra aktörer inom rättsväsendet. På Åklagarmyndigheten har vi de senaste åren anställt många fler åklagare för att vi framöver ska ha tillräckligt många erfarna åklagare som kan arbeta med att utreda de grövsta brotten som ofta är både komplexa och svårutredda, säger riksåklagare Petra Lundh i ett pressmeddelande.

Ladda ner rapporten.