Nyheter

Under det senaste året har nästan 61 500 personer som drabbats av brott fått stöd från Brottsofferjouren (BOJ), vilket markerar en betydande ökning med nästan 7 000 personer jämfört med föregående år. Detta framgår av den senaste rapporten från Brottsofferjouren Sverige.

Det vanligaste brottet som anmälts är misshandel, följt av olaga hot och bedrägeri. Många av de drabbade har sökt hjälp och stöd från Brottsofferjouren för att hantera de traumatiska upplevelserna.

Sven-Erik Alhem, förbundsordförande för Brottsofferjouren Sverige, uttryckte sin glädje över den ökade samverkan med polisen, vilket har resulterat i att fler brottsutsatta har kommit i kontakt med organisationen och fått det nödvändiga stödet.

En markant ökning noterades särskilt inom gruppen bedrägerioffer, där antalet stödsökande ökade med hela 55 procent under 2023. Äldre personer i åldersgruppen 65 år och uppåt visade sig vara särskilt utsatta för bedrägerier. Många av dessa personer rapporteras ha förlorat betydande summor pengar, i vissa fall hela sina livsbesparingar, vilket i sin tur har påverkat deras välbefinnande negativt.

Fredrik Mellqvist, generalsekreterare för Brottsofferjouren Sverige, understryker vikten av att erbjuda stöd till brottsoffer, vittnen och anhöriga. Han poängterar att detta inte bara är avgörande för den individuella återhämtningen utan även för att stärka rättssäkerheten som helhet.

Den ökande trenden i antalet personer som söker stöd från Brottsofferjouren indikerar behovet av att fortsätta arbeta för att förbättra stödsystemen för de som drabbas av brott och för att öka medvetenheten om de tjänster som organisationen tillhandahåller.