Nyheter

Under onsdagen höll justitieminister Gunnar Strömmer och Richard Jomshof en pressträff om vårändringsbudgeten där man presenterade att man ska skjuta till mer pengar till Säkerhetspolisen och Kriminalvården.

Strömmer aviserade om att Säpo kommer att få 50 miljoner extra för att kunna möta en ökad hotbild mot Sverige – både från externa aktörer som från grov organiserad brottslighet.

Kriminalvården som under en tid sett en ökning av antalet intagna och som förväntas att öka de närmaste åren. Därför kommer Kriminalvården tilldelas 300 miljoner kronor extra redan i år.

– Med de här tillskotten så möter vi behov som aktualiserats av de här två myndigheterna, säger justitieminister Gunnar Strömmer (M).

Kriminalvården hade begärt 750 miljoner kronor extra i år, utöver anslagen som riksdagen klubbade i december. Pengarna behövs bland annat till lönesatsningar för att kunna rekrytera mer personal till myndigheten. .

– Svårigheten att rekrytera personal är en stor utmaning, säger Richard Jomshof, som är rättspolitisk talesperson för regeringens samarbetsparti Sverigedemokraterna (SD).

Strömmer tillägger att de extra pengarna är viktiga för att se till att Kriminalvården får fram mer fängelse- och häktesplatser.

Det ökade stödet till Säkerhetspolisen motiveras med det allmänt försämrade säkerhetsläget, hot och spioneri från framförallt Ryssland, Kina och Iran, samt risken för terrorattentat.

– Säkerhetspolisen behöver vidta åtgärder skyndsamt, säger Jomshof.