Kommentarer

Amy Coney Barrett har det man kallar star power. Hon skiner. Det är därmed riskabelt av Demokraterna att angripa hennes karaktär. Men de kan angripa presidenten.

I Amy Coney Barrett har Trump och Republikanerna hittat en stjärna som överglänser de flesta. Om Demokraterna hade brytt sig om kvalifikationer så skulle de med en gång ha sett att detta är en som fyller ut Ruth Bader Ginsburgs skor. Men de klarar inte det. De är förhäxade av ideologi. De angriper alla som inte deler den rätta tron och speciellt en konservativ kristen.

Vakna medborgere uppfattar ironin i att Demokraterna verkar vara mer rättroende än en konservativ katolik.

Den som ser Barrett ser en modern kvinne som klarar att vara mor till sju barn och samtidigt yrkesaktiv. Hon är den första på högsta domstolens bänk som har barn hemma. Vad menar Demokraterna med att angripa henne, frågar sig folk.

Faran för Demokraterna är att de framstår som anti-kristna. De har angripit Barrett för hennes tro när hon var på höring i samband med nominationen till en lägre domstol. Då fick hon höra att ”dogmerna lever starkt i dig”.

Som det blev sagt i dag: Ingen troende jude eller muslim skulle bli behandlad på ett sådant vis.

Det finns 60 miljoner katoliker i USA. Alla är inte konservativa. Men att angripa Barretts tro är en dumhet Demokraterna kan komma att ångra sig. På det viset förlorade de stort på nedsmutsningen av Brett Cavanaugh. Senatorer uppför sig inte som pöbeln. Det var pöbel utanför Senaten och på insidan. En ovärdig föreställning.

Höringen i justitiekommitén inleddes i dag. Republikanerna har flera stjärnor: Ted Cruz har ett grep om ämnet som gör honom överlägsen. Han har en bok ute, One Vote Away: Ett val, en röst kan avgöra USA:s öde. Om Trump inte klarar att fylla den nionde platsen i högsta domstolen så är det dukat för kaos efter valet.

Demokraterna och medierna upprepar och upprepar att Trump har sagt at han inte kommer att respektera valresultatet och att han inte kommer att avgå. Nej, Trump har aldrig sagt det, men Hillary har sagt det: Biden får under inga omständgiheter acceptera resultatet. De står klara med 600 advokater för att starta rättssaker om lokala resultat. Processen kan därigenom låsa sig och inga resultat föreligga. I en sådan situation blir högsta domstolen avgörande. Men det förutsätter att det finns möjlighet för en majoritet. Det gör det inte med 4-4. När Demokraterna så ivrigt motsätter sig en ny domare är det för att de satsar på kaos.

Sabotaget av den demokratiska processen är systematisk.

Senator Josh Hawley var den som mest kraftfullt spetsade Demokraterna. Han påpekade någonting som en icke-amerikan inte har klart för sig: Genom att fokusera på Coney Barretts tro, bryter Demokratene mot paragraf sex i grundlagen. Den säger att ingen skall förhindras från att inneha ett offentligt ämbete på grund av sin tro.

Religionsfriheten var faktiskt grundlaget för de första kolonierna. Immigrantene flydde från religiöst förtryck i Europa. Rätten att tro var den mest dyrbara och med den yttrandefriheten. De två hänger nära ihop.

Med sitt motstånd visar Demokraterna att de är motståndare till bägge delarna.

Medierna hjälper dem genom att hänga ut familjen Barretts församling People of Praise som har flera miljoner medlemmar. Liberala medier blander ihop den med en annan och framställer den som en live-utgåve av romanen Handmaid’s Tale av Margaret Atwood. Man projiserar fiktion på dagens verklighet och HBO har spelat in serien så att folk tror att det är verklighet. Makten över medierna har blivit vänsterns viktigaste instrument. Det skapes en bild av det konservativa USA som målas i väldigt mörka färger.

Hawley fick fram att det i verkligheten är Demokraterna som är mot USA:s viktigaste värderingar.

Demokraterna har svårt att föreställa sig att en konservativ kan stå på egna ben. Själva går de i flock och tror att andra gör det samma. Men alle som ser Amy Coney Barrett ser en person som inte låter sig dikteras. Omtalandet av henne som en ”extrem ideolog” och ”aktivist” passar dåligt på henne, men passar utmärkt på Demokraterna.

Barrett kaller sig själv ”textualist”, det vill säga en som använder författningen som den auktoritativa källan. Hon försöker inte töja lagen i en annen riktning. Demokraterna har varit aktivister under lång tid. Nu beskyller de Barrett och Trump för att vara aktivister. De skrämmer folk med att de er en månad från att förlora sjukförsäkringen.

Jane Fonda har medverkat i en intervju där hon säger att pandemin är Guds gåva till vänstern. Det är grovt, men hon menar det: Vänstern skulle inte klara av att besegra Trump på egen hand, men covid kan klara det. Därför talar Demokraterna oavbrutet om covid. CNN sände bara Lindsey Grahams och Dianne Feinsteins öppningstal och bröt därefter för att tala om covid.

Det har tippet över helt. Det samma i europeiska medier. Det hjälper inte publiken att medierna rapporterar alla smittotillfällen. De borde koncentrera sig om att få i gång hjulen och normalitet så långt som möjligt. Folk är trötta på sjukdomen. Medierna har blivit en del av sjukdomsbilden.

Justitiekommittén skall nu ha två dagars drillning av Barrett. Under tiden skall Trump och Biden bedriva valkampanj. Biden går runt i kontrollerade omgivningar. Trump drar i gång de stora mötena igen. Han når tiotusentals. Han är nu smittfri och kan röra sig fritt.

Frågan om Demokraterna vill ”pack” högsta domstolen har blivit en besvärlig fråga för Biden och Harris. Det aktualiseras av höringen i justitiekommittén. Att säga att väljarna skall bestämma när man inte vill säga vad de skall rösta om, är meningslöst. Kandidaterna kan inte överlåta ansvaret till väljarna, när de inte vet vad kandidaterna vill.

Detta är på väg att utveckla sig till en ordentlig knipa för Biden/Harris.

Samtidigt har Nancy Pelosi ställt till det för dem med sitt förslag om en kommission som skall kunna beslut om att omyndigförklara presidenten. Pelosi motiverade det med att Trump har fått steroider mot covid och därför inte är vid sina sinnens fulla bruk. Men alla tror att den verkliga orsaken är att hun vill ha förutsättningarna ordnade för att kunna byta ut Biden mot Harris.

Opinionsundersökningar bland oberoende väljare visar att 59 procent inte tror att Biden kommer att sitta färdigt en hel period. Ergo är det Trump mot Harris. Det faller inte ut till Demokraternas fördel, sägs det. Harris kallade Biden rasist i primärvalen och sade att hon trodde på övergreppshistorierna om honom.