Kommentarer

Hundratals Trump-anhängare samlades lördagen 7 november utanför delstatsparlamentet i Santa Fe, New Mexico, för att protestera mot valet. Trump blir farlig för Demokraterna om han blir symbolen för det patriotiska Amerika. Längre upp var något tiotal Biden-anhängare på plats. Sådana var styrkeförhållandena under hela valkampanjen. Nu vill medierna få folk att tro att det var kandidaten utan folklig uppslutning som vann?! 

3 november 2020 kan vara det datum som demokratin i Amerikas förenade stater lades i graven av Big Tech, Big Pharma, medier, Hollywood, Silicon Valley, elituniversitet och stiftelser i allians med byråkrati och underrättelseorganisationer, också kända som Den djupa staten. Dessa hade under lång tid arbetat för att vinna med alla medel. Utländska partners visste vad som försiggick och visste vad som kom. World Economic Forum för nästa år har titeln The Great Reset. Man skall fira att USA är tillbaka på det globalistiska spåret, d.v.s. underordnar sig Kina.

Men det har gått lite för fort, och under tiden har republikanska väljare fått reda på att allt inte går för sig på rätt sätt.

70 procent av 70 miljoner väljare tror inte att valet gick till på rätt sätt. Det är ett högt tal, så högt att det måste tas på allvar.

Men det gör inte Demokraterna. De hävdar att det är en fortsättning av splittringslinjen. Trumps väljare måste sluta upp runt vinnaren. CNN offentliggör listan över senatorer som inte har gratulerat Biden. De skall hängas ut.

Vi ser därför någonting märkligt: samma människor som talar om gemenskap, är de som straffar hårdast. Det rimmar illa.

Avveckling

Det tar tid att avveckla Västerlandets äldsta och mest robusta demokrati. Intrigmakarna har uppfört sig för klantigt. Medierna har här hjälpt folk att förstå vad som försiggår med sin besatthet av Russia Collusion, d.v.s. att Trump skulle vara kontrollerad av Putin. Medierna fungerade som mikrofonstativ för allt som Demokraterna sade och hittade på, och för alla tjänstemän som läckte saker som kunde skada presidenten.

Det var en kontinuerlig spärreld av angrepp på Trump. Många av hans väljare reagerade med tiden med växande antipati. De lovades fällande bevis. När specialutredaren Bob Mueller inte hittade någonting, så började folk förstå att det hela hade varit en bluff redan från början. De hade blivit lurade. Russiagate blev till Obamagate. Komplotten mot Trump styrdes av föregångaren i Vita huset.

Trump-hatande medier underlät att rapportera nyheter som skadade deras sak. De fortsatte att tala som om Mueller-rapporten aldrig hade sett dagens ljus.

På så vis skapade de en bas av Trump-hatande människor som är oemottagliga för fakta. Många av dem är människor med hög utbildning.

Demokraterna har blivit ett parti för de rika, för eliten, folk som har gått på de dyra universiteten, och universiteten har ofattbart mycket pengar. Lärare får feta löner för att indoktrinera studenterna med kritisk rasteori.

Arbetarklassen lämnade Demokraterna 2016, och de kom inte tillbaka 2020. Tvärtemot. Nu hade Trump framgångar också hos svarta, asiater och latinamerikaner. Den regnbågskoalition som Demokraterna försökt bygga ända sedan Clintons tid, var det Trump som nu realiserade. Det skrämmer vettet av Demokraterna.

Makt

Vad hade de att sätta emot? Makt på delstatsnivå. Medan Pelosi, Schumer och Schiff härjade med Trump i Washington, sörjde delstaterna för att valreglerna mjukades upp så att möjligheterna för kontrol blev närmast obefintliga. Man använde covid-19 som svepskäl. Flera delstater införde poströster som princip. Alla fick röstsedel skickad i posten.

Republikanerna varnade: detta öppnar för massiv valsvindel. Men Trump-hatande medier förnekade att svindel med poströster påvisats, och NTB (Norges TT) följde upp detta, trots att bevisen fanns bara en knapptryckning bort.

Trump skulle förlora. Det var redan bestämt.

Bevis

Natten mot 4 november ledde Trump. Men så hände det någonting i många swing-stater: räkningen stoppades. Det kom bilar utifrån med hundratusentals nya röstsedlar. Republikanerna sitter nu på 500 vittnesförklaringar om irreguljära förhållanden: valfunktionärer som får besked om att bakdatera valkuvert. Republikanska valobservatörer kastades ut, och lokalerna där räkningen försiggick, spärrades för insyn. Till och med när en domare ålade valkommissionen att låta Republikanerna närvara, så vägrade sheriffen att efterkomma åläggandet, som i Philadelphia.

Om Bidens seger var så övertygande, så hade väl inte Demokraterna haft någonting att förlora på att låta motparten följa rösträkningen?

I stället hör vi obehagliga historier om valobservatörer som utfrågas av människor som inte vill säga vilka de är: de vill veta namn och bostadsadress för observatören, varför de är där, när de kom till Amerika, och om de är medborgare. Många personliga upplysningar. Frågorna väckte obehag. Personerna uppträdde skrämmande.

Bakgrund

Bakgrunden är självklart att Demokraterna släppte lös en rörelse som använde våld, inte bara själv, men som släppte mobben lös för att plundra. Denna användning av mobben är lika gammal som historien. I Rom var det en mobb som användes politiskt.

Den demokratiska mobben hade ett politiskt ändamål: den skulle skrämma den vita medelklassen till underordning. Raskortet användes för allt som det var värt.

Det samma hände i Norge. Regeringen och polisen gick i god för Black Lives Matter (BLM). De var the good guys. Vita norrmän som inte ville gå ned på knä, är the bad guys. Det revs inte ned så många statyer i Norge. Men vi i Norge ”var med”.

Vi var med på revolutionen i USA. Därför är Norges statsminister Erna Solberg raskt ute med att gratulera Biden och nämna vilken varm människa han är. Medierna hyllar Biden och hans team som om de är frälsare.

Politiken får väckelseprägel. Du måste visa att du hör till på den rätta sidan. Den som signaliserar det motsatta, kan förvänta sig trubbel.

Den sociala pressen var redan så stark att de flesta hade föredragit att gå i inre exil.

Nu visar Big Tech sin verkliga makt.

Facebook kan påverka ditt val av kattfoder. Varför inte val?

Metadata

De flesta vet inte vilken makt metadata utgör. När samhället blir digitalt, vet de som hanterar dataströmmen allt om oss. Den ena handen tvättar den andra. Big Tech och politikerna arbetar som hand i handske. Byråkratin som betjänar dem, ställer inga frågor. Norges största morgontidning Aftenposten intervjuade skattedirektör Holte för några år sedan, och han luftade tanken att avskaffa kontanter. De maktpolitiska och demokratiska konsekvenserna berördes inte. Vad skulle hända i ett samhälle där myndigheterna med en knapptryckning kan beslagta hela din förmögenhet? Medborgaren skulle reduceras till en undersåte.

Nu verkar det som om Big Tech har realiserat drömmen i USA. Oligarkerna har länge använt välgörenhet som instrument. Med stiftelser med anonyma, intetsägande beteckningar som ”front” kan de göra vad som helst.

Norge ligger långt framme när det gäller användningen av välgörenhet som politiskt instrument. Se till Oslo-avtalet, bistånd, FN-engagemang och ett allt tätare samarbete med EU.

Källarmänniskan

Vi har sett demokratin förändras till någonting oigenkänneligt på ganska kort tid: internet, som tidigare stod för transparens, är nu ett instrument för kontroll. Medierna har gått in i rollen som portvakter, propagandaorgan som pumpar ut lögner, stora som små.

Det skapar ett samhälle fullt av misstro. Därför talar politikerna oavbrutet om tillitssamhället.

Men de som har stängt ned demokratin och deltagelsen, har efterlämnat spår. T. ex. har stängningen av kommentarsfält och censur på sociala medier berättat för folk vad Big Tech och myndigheterna tillåter och vad de vill förbjuda. Salafism är ok, men den minsta kritik av utbyte av kultur och befolkning är förbjudet. Böterna som Eric Zemmour får i Frankrike för att tala om befolkningsutbytet, är lika allvarligt som massakern på Charlie Hebdo. Det visar att myndigheterna inte förstår någonting, eller inte har för avsikt att göra någonting, med hotet från islam.

Anti-Krist

Låt oss kalla maktkonstellationen som har vuxit fram för The Power, för den har bara makt som gemensam nämnare. Den är olikartad, och full av motsägelser. Men det har kännetecknet att den har dragit upp stegen efter sig i förhållande till folket. Folket blev för besvärligt.

Det enda denna elit fruktar, är Dostojevskijs källarmänniska och Pauli ord om att han vet vad som är rätt, men gör det motsatta.

Eliten litar inte på människorna där ute. De vet att det bor någonting i människan som de inte får kontroll över.

Det är denna delen av vår natur som härrör ur vårt ursprung. Människan kopplas mot kosmos. Härskare har alltid drömt om allsmakt. Men detta strider mot människans natur, som spränger gränser och är full av ödmjukhet.

Makten förstår inte hemligheten bakom Buddha eller Jesus. De förstår inte det metafysiska, att det finns någonting som är större än oss – och som vi är villiga att offra oss för.

Dagens härskare i USA är hedningar och antikristna. Detsamma är EU och våra egna myndigheter. På en tidpunkt kommer avkristningen att nå en tipping point där den vänder sig mot Kristus. Folk drar sig för att se Maktens ansikte för vad det är. Men det står skrivet: Frukta inte!

Efter kvällsmässan i Sankt Olavs domkyrka i Oslo i söndags sade prästen plötsligt: ”Från och med nu är alla mässor inställda på obestämd tid. Endast begravningar kommer att äga rum.”

Vi kan begrava våra döda, men inte tillbe. Inte ens under böldpesten ställde man in mässorna. Det handlar om någonting mer än smittvärn, och Kyrkan finner sig i det.

I USA är det en ny koalition som försvarar Republikanerna: kristna från olika kyrkosamfund, frikyrkor, konservativa, libertarianer och äkta liberaler. Till och med vänstervridna vänder när de känner Maktens klo.

Valet visade att detta är en mäktig koalition. Norska och svenska medier har ingen förklaring på detta, för de vet inte vad den betyder. De förstår inte längre vad frihet, historia och tradition betyder. De har blivit Maktens ögontjänare ocn nationens banemän.