Kommentarer

Samuel Paty blev 47 år. Läraren som fick huvudet avskuret av en 18 år gammal tjetjen fem mil utanför Paris i fredags kväll har fått ett namn och därmed också ett ansikte: Samuel Paty (47). Paty är inte bara död, han fick en fruktansvärt grym död. Tjetjenen nöjde sig inte med att bara skära av historielärarens huvud. Han tog även en bild av det avskurna huvudet och lade ut det på Twitter med namn och allt.
Bilden är alltför otäck och grym för att visas. Men det ligger en bestämd poäng i att mördaren inte känner någon skam över sitt mord. Tvärtom ville han att hela världen skulle få beskåda vad han gjort.
Mordet är är både en varning och en triumf: Det här är vad som väntar den som trotsar islams regler.
Samuel Paty hade visat upp några teckningar av profeten Muhammed. Men hade i förväg talat om vad han skulle visa för att muslimer som inte skulle känna sig tvingade att se bilderna skulle få en möjlighet att slippa se dem. Men en flicka som inte hade uppfattat förvarningen blev vittne till teckningarna vilket hon berättade när hon kom hem, något som väckte upprörda känslor.
Frankrike har områden som lyder under de muslimska sharialagarna. Där tar man för givet att undervisningen inte krenker islam.
Som historielärare avsåg Samuel Paty att undervisa sina elever om upplysningstidens värderingar och yttrandefrihet. Det skulle kosta honom livet.
Nu väntar vi bara på att få veta namnet och se en bild på jihadisten. När myndigheterna beskriver honom som terrorist är det för att det inte handlade om ett vanligt mord, utan ett religiöst motiverat dråp. Koranen föreskriver dråp som straff för blasfemi. Att visa en teckning av profeten är enligt föreskrifterna blasfemi, i synnerhet om det gäller en karikatur. För rättroende muslimer är mordet inte en förbrytelse utan en uppfyllelse av lagen. Inte den världsliga lagen, utan den religiösa. Omkring 40 procent av alla franska muslimer anser att sharialagarna står över fransk lag. Så många som 74 procent i de yngre åldersgrupperna menar detsamma.
När president Emmanuel Macron manar alla medborgare att hålla ihop, bortser han från att beakta den stora klyfta som delar det multikulturella franska samhället. För de som föjer den religiösa lagen framför den franska utgör mord på blasfemiker inget brott.
Hur kan Macron tro att han ska kunna skapa enighet och borgfred när han samtidigt underlåter att nämna själva utgångspunkten för handlingen?
-En av våra landsmän mördades idag för att han undervisade om yttrandefrihet och friheten att tro eller att inte vara troende, sa en märkbart tagen Macron.
Presidenten framhöll också att dådet inte får splittra Frankrike eftersom ”det är precis det som är extremisternas syfte”.
-Vi måste alla stå enade som medborgare, sa han.
Det är en naiv framställning av situationen. Sharialagarna försvinner inte hur mycket Macron än försöker trolla bort dem. Det tyder på en gränslös naivitet att tro att en uppmaning från presidenten skulle få franska muslimer att skåda ljuset. Vad Macron i själva verket signaliserar är att han inte törs se fienden i vitögat. Han tittar bort. Det är något som alla islamister inser. De ser med egna ögon Macrons brist på mod. Hade han däremot kastat handsken och förklarat dem krig skulle de hysa större respekt för honom.