Nyheter

Den österrikiska regeringen meddelade på onsdagen att den kommer att genomföra ett antal nya åtgärder mot terrorism som riktar sig mot all sorts extremism, men särskilt politisk islam.

Åtgärdspaketet, som kommer strax efter terroristattacken i Wien, öppnar dörren för att hålla medlemmar i terroristgrupper i förvar på obestämd tid i avsaknad av avradikalisering, som man gör med andra brottslingar där risken för återfall anses vara stor, skriver Der Standard.

Österrikes förbundskansler Sebastian Kurz upplyser på Twitter att det kommer att komma ett straffrättsligt förbud mot politisk islam för att kunna ingripa mot dem som skapar grogrund för terrorister utan att själva vara det:

Förbundskanslern kunngör också symbolförbud och kamp mot terrorfinansiering.

Kurz är mycket oroad över de överlevande bland de cirka 300 jihadisterna som har försökt, och i flera fall lyckats, ansluta sig till Islamiska staten (IS) i Syrien. Den österrikiske förbundskanslern omtalar dessa jihadister som ”tickande, tidsinställda bomber”.

Andra tillkännagivna åtgärder omfattar ett imamregister, ett enklare förbud mot extremistiska rörelser och stängning av religiösa samfund som bedriver terroristpropaganda, samt återkallande av österrikiskt medborgarskap från terrorister, upplyser Die Presse.

De tillkännagivna åtgärderna kommer efter konsultationer om terrorbekämpning mellan Kurz, Tysklands förbundskansler Angela Merkel och Frankrikes president Emmanuel Macron.