Konstbild

Halfdan Egedius (1877–1899)
Olje på lerret, 48 x 67,5 cm, Nasjonalmuséet, Oslo

Det ser ut til å være en del usikkerhet om når bildet ble malt, men Nasjnalmuséets nettside hevder 1896. Det kan antyde at motivet er funnet i Telemark.

Når vi først befinner oss i Telemark, er det nærliggende å tenke på en annen særpreget norsk kunstner, nemlig komponisten Eivind Groven (1901-1977). Vi skal høre hans første symfoni op. 26 (1937 rev. 1950), med undertitel Innover viddene. Stavanger symfoniorkester spiller, dirigent er Eivind Aadland. De som ikke er helt unge, vil kanskje erindre at innledningen også ble benyttet som pausesignal i NRK radio.