Doc-TV

Saken om ”Matthias” i Bergen som ble funnet forkommen bundet til sengen av politiet, får et etterspill. Helsepersonell vil at det skal innføres bestemmelser om at myndighetene er pålagt å føre tilsyn med barn som får hjemmeundervisning. Per i dag finnes det ikke noe slikt krav. Men regjeringen sier nei.

Det er ikke vanskelig å forstå hvorfor: Hvis myndighetene skal opptre som verge for barn som foreldrene holder hjemme, risikerer de å havne i konfrontasjoner. Det liker ikke myndighetene.

Dermed svikter de de mest sårbare barna i samfunnet. Det er altså to lovsystem i Norge: Ett for barn i det offentlige systemet og et annet for barn i det private. Alle vet hvem det er. Med noen få unntak er det innvandrerbarn.

Myndighetene er altså villig til å avskrive barn fordi de ikke ønsker konflikt med de foresatte, en utrolig innstilling når vi vet omkostningene. De er villig til å risikere flere skandaler.

Hva med når disse barna bli voksne og forstår hvilke forsømmelse de ble utsatt for av myndighetene?

Det finnes ikke noe varslingssystem som fungerer. Myndighetene velger å se en annen vei.

Følg oss også på PodBean, iTunes og alle steder der podcasts finnes. Husk å rate oss med 5 stjerner, så flere likesinnede sannhetssøkere finner oss der!

Bestill gode bøker fra Document forlag:

Forhåndsbestill «Den døende borgeren» av Victor Davis Hanson i dag!

 

Kjøp «Et varslet energisjokk» her!