Kommentarer

Biden-regimen försöker förstöra den amerikanska konstitutionen. Som en av mycket få publikationer i Skandinavien har Document följt attackerna mot den amerikanska demokratin. Vi behöver din hjälp.

Document är som bekant ganska stort i Norge, finns på plats i Danmark och vill investera i Sverige. Vi lanserar en nordisk lösning under jul. För den språkliga delen skulle vi behöva hjälp.

Vi tror att utvecklingen i våra tre länder går parallellt. Ser man till Skandinavien som helhet blir det tydligare vilka rädslor vi måste undvika. Sverige går före i ett segregerat samhälle. Vilka alternativ finns kvar när ett samhälle är väl krossat?

Det är så allvarliga frågor att du inte får blunda. Vi tycker att det nordiska förflutna är en rik källa till kunskap.

Om du vill bidra, skriv till:

hans.rustad@protonmail.com