Kommentarer

En svensk läsare frågar mig om jag tror att Sverige kan räddas. Tyvärr måste mitt svar vara att varken Sverige, Danmark eller andra västländer gör det, för det är bara väldigt få som har förstått vad islam handlar om. Därför misslyckas de med att inse att huvuddukar, moskéer, krav på offentliga böneutrop, halal, organiserade raseriutbrott över teckningar, gatudemonstrationer, upplopp, så kallad ”gängkriminalitet” etc. alla är välkända medel för att undergräva, desorientera och i slutändan underkuva icke-troende samhällen som Sverige och Danmark.

I alla västländer har det funnits enskilda författare, politiker och författare som gjort sitt bästa för att informera och varna, men de har inte tagits på allvar. Den stora majoriteten av befolkningen har istället lyssnat på ”experter” och media, som besvarat varje kritik av islam med islamsk propaganda. Som nu på DR 2s flagshipmagasin Deadline, hvor man som svar på förslaget att förbjuda huvuddukar i skolor, skyndar sig att bjuda in kvinnor i islamiska uniformer till studion, som kan förklara varför det är en hemsk idé. Och det är så varje islamisk kamp kommer att ”förklaras” och försvaras.

Deadline, screenshot 25. august 2022

För många år sedan blev jag uppringd av en dansk diplomat med många års erfarenhet från muslimska länder. När muhammedanska kvinnor börjar bära huvudduk, sa han, är det ett tecken på att islam har kommit till ett land som ideologins förkämpar för att erövra. Men ingen förstår det. Ingen kommer att förstå det. Ingen vill höra talas om det. Det är därför islam kommer att vinna, och en dag, när den icke troende befolkningen måste krypa längs husväggarna och helt följa islams befallningar, kommer en del att fråga hur det kunde gå så fel. Men bara de som kan minnas hur det var att leva som fria människor. De andra kommer att betrakta det som det normala tillståndet.

Min vän Vibeke Andersen har skrivit en användbar sammanfattning av islams erövringsstrategi:

”Kravet på att få bära huvudduk i offentlig position är typiskt för den 3:e fasen av islams erövring av väst”, skriver hon som en inledning och fortsätter:

”Den världskända islamkritikern, Dr Peter Hammond, som har bott många år i olika islamiska länder, har beskrivit hur den gradvisa erövringen kommer att ske.

0-2 %
När den muslimska befolkningen är mindre än 2% i ett land kommer muslimerna i första hand att uppfattas som en fredlig minoritet som inte utgör något hot. De välkomnas till och med av kultureliten som ett exotiskt inslag i gatubilden och av näringslivet som ett komplement till arbetskraften.

2-5 %
När muslimer utgör 2 till 5 % av befolkningen börjar de rekrytera från etniska minoriteter och utsatta grupper, såväl som i fängelser och gatugäng. De startar egna små gäng som begår skadegörelse och rapserier.

5-10 %
Från 5 % kommer muslimer att börja utöva ett oproportionerligt stort inflytande på samhället. De kommer t.ex. kräver halalmat på institutioner och särskilda regler inom många andra områden. De kommer också att börja hota tjänstemän och butikspersonal. I form av t.ex. bilbränder, rån och gruppvåldtäkter, de terroriserar miljön.

10-20 %
När muslimerna når 10% av befolkningen använder de utbrett våld och annan laglöshet som ett sätt att få sina krav uppfyllda. Alla icke-muslimska handlingar uppfattas som en kränkning av islam och leder till gatuupplopp, mordbrand och övergrepp. Judar är våldsamt förföljda. Gator och torg ockuperas av muslimer för demonstrationer och andra maktmanifestationer. Polisen är överbelastad och fängelserna är fulla av muslimska gängmedlemmar.

20-40 %
Våldet eskalerar när den muslimska befolkningen utgör 20 %. ”Spontana” upplopp uppstår, militanta jihadistgrupper frodas och judar dödas på öppen gata. Muslimer bränner ner kyrkor och synagogor. Polisen förstärks av militären, men klarar inte av gärningsmännen.

40-60 %
När muslimer utgör 40 % av ett land kommer militanta muslimer att utföra regelbundna massakrer på oliktänkande, daglig terrorism och regelbunden krigföring med handeldvapen och sprängämnen. Polisen och landets övriga myndigheter har satts ur spel. Inbördeskriget är en realitet.

60-80 %
Muslimernas förföljelse av de ”otrogna” ökar märkbart. De utför etnisk rensning av hela städer. Sharia måste införas och all annan lagstiftning måste avskaffas. Jizya, den särskilda beskattningen av otrogna, införs.

80-100 %
När 80% av befolkningen är muslimer kommer det att bli permanent förtryck av ”otrogna”. Det kommer att bli rikstäckande etnisk rensning och i vissa fall även folkmord. Genom att skoningslöst förfölja alla olika troende kommer muslimerna att skapa ett land som är 100% muslimskt.” Så långt Vibeke Andersen.

Som ni ser är Danmark i tredje fasen, medan Sverige är i fjärde. Men som sagt, befolkningarna inser det inte och möter därför sin undergång.