Nyheter

I en rapport från Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering (IFAU) har undersökt hur snabbt flyktingar och deras anhöriga kommer i jobb i de tre storstäderna Stockholm, Göteborg och Malmö. 

Det skiljer rejält mellan storstäderna och forskarna är inte riktigt säkra på varför det är såna stora skillnader. Forskarna har kollat på kön, ålder, utbildningsnivå och födelseland. 

Det som man kommit fram till och presenterar i rapporten: 

  • Efter cirka tio år har 47 procent av flyktingarna och deras anhöriga i arbetsmarknadsregionen runt Stockholm en stabil ställning på arbetsmarknaden.
  • I Göteborgsregionen är motsvarande siffra 41 procent.
  • I Malmöregionen har bara 33 procent av flyktingarna och deras anhöriga en stabil ställning på arbetsmarknaden efter tio år.

– Gapet är stort. Vi är lite förbryllade, säger Mattias Engdahl, nationalekonom och utredare vid IFAU.

I rapporten definieras måttet ”en stabil ställning på arbetsmarknaden” som halva medianinkomsten för en 45-åring i Sverige, vilket år 2019 var ungefär 200 000 kronor. Inkomstnivån motsvarar exempelvis åtta månadslöner för en genomsnittlig städare eller ett restaurangbiträde.

– En betydande andel av flyktingarna och deras anhöriga når aldrig upp till denna tröskel. Vi kan också se att många har relativt höga arbetsinkomster ett tag, men därefter går arbetslösa. Flyktingarnas situation på arbetsmarknaden är mer skakig än för befolkningen i övrigt, säger Engdahl till Dagens Samhälle.

I rapporten går forskarna igenom olika  förklaringar till skillnaderna mellan storstäderna, men kommer inte fram till några svar. 

Kön, ålder, utbildningsnivå och födelseland – inga sådana individegenskaper hos flyktingarna kan förklara skillnaderna mellan landets tre största arbetsmarknadsregioner.

Arbetsmarknadsförutsättningarna – till exempel att arbetslösheten är högre i Malmöområdet än i Stockholmsområdet – kan förklara en liten del av skillnaderna. Liksom demografiska variationer, som att Malmöområdets befolkning i stort är yngre och sämre utbildad än den i Stockholm.

– Men dessa faktorer har bara en begränsad påverkan. Merparten av skillnaderna kan fortfarande inte förklaras.

Källa: Rapporten ”Flyktingar och flyktinganhörigas etablering på arbetsmarknaden i Stockholm, Göteborg och Malmö”, skriven av Mattias Engdahl och Linus Liljeberg vid IFAU.