Doc-TV

Lørdag ble det stans på togstrekningen mellom Lillestrøm og Gardermoen. På NTB het det at det hadde vært ”en hendelse på linja”. Det er moderne norsk for selvmord. Men selvmord må ikke benevnes, det er det unevnelige. Men sannheten finner en vei. Alltid.

Jeg ble litt satt ut. Will Cain fortalte om russiske superbombere som står klare på Kolahalvøya. De var ikke der før 21. august. Amerikanske politikere kaller Putin for Hitler og alle vet hvordan man må behandle en ny Hitler. Det er slik man også omtalte Saddam Hussein før han ble styrtet. Mer og mer peker mot at amerikanerne ønsker å fjerne Putin.

Dette er en farlig lek.

Videoen er klar til å sees via Odysee, der vi nå har en egen Podcast kanal! Lag en konto på Odysee her! – Odysee vil da gi oss poeng som hjelper oss å klatre i algoritmene! Følg oss på Rumble.

Følg oss også på PodBean, iTunes og alle steder der podcasts finnes. Husk å rate oss med 5 stjerner, så flere likesinnede sannhetssøkere finner oss der!

Bestill gode bøker fra Document forlag:

Kjøp «Et varslet energisjokk» her!