Nyheter

Uppsala satsade stort på ett cykelgarage för medborgarna som kostade skattebetalarna närmare 50 miljoner kronor. Nu visar en granskning att det dyra cykelgaraget som är byggt i trä knappt används av stadens invånare.


2019 stod det dyra träprojektet klart i Uppsala. Ett cykelgarage med plats för 1200 cyklar. Kommunpolitikerna trodde på en succe, men nu tre år år senare är det en flopp. Orsaken enligt kommunpolitiker är att man införde avgifter för att parkera cykeln i det dyra trägaraget.

SVT besökte nydligen cykelgaraget och det visade sig att endast 25 cyklar var parkerade.

Uppsala kommun säger sig inte ha en tillförlitlig besöksdata från de senaste åren, men upplevelsen på enheten Gata är att användningen av cykelparkeringshuset minskat efter införandet av avgift. Även driftstörningar ska ha påverkat antalet besökare.