Nyheter

På tisdagen beslutade EU-parlamentet att lagstifta om krav där kvinnor i framtiden ska utgöra minst 40 procent av alla icke verkställande styrelseledamöter senast juli 2026.

Detta innebär att alla medlemsländer nu tvingas införa regler och lagar som möjliggör kravet.

Socialdemokraternas EU-parlamentariker Carina Ohlsson välkomnade kravet med att det ”ligger i tiden när vi pratar om hållbart företagande”. Men Sverigedemokraterna delar inte den bilden.

– Bolagsstyrelser ska beslutas av aktieägarna och inga andra, säger Charlie Weimers (SD) till SR.

Enligt Sveriges Radio innebär direktivet att medlemsländerna måste införa regler och lagar som ser till att direktivet efterföljs av bolag i det egna landet. Medlemsländerna kan välja att tillämpa reglerna på både verkställande och icke verkställande poster. I dessa länder ska målet vara att det underrepresenterade könet ska utgöra 33 % av alla styrelseledamöter.

I nuläget är 31,5 procent av styrelseledamöterna inom EU kvinnor och bara 8 procent av styrelseordförandena.