Nyheter

I slutet av november beslutades det i Göteborg att nyanlända ska placeras i bostadsområden med högst status, där en hög andel invånare har
svenska som modersmål och där arbetslösheten är låg. Sverigedemokraterna rasade över beslutet och säger att det är samma socialdemokratiska svek som vanligt.

De styrande i Göteborg menar att detta är ett effektivt verktyg för att minska segregationen i staden och lägger hela skulden på sitt migrationsmisslyckande på medborgarna.

– Sedan decennier tillbaka har det varit våra förorter som fått ta det ansvaret, vi vill nu att man placerar nyanlända i de välmående områdena, säger Jonas Attenius (S) kommunalråd Göteborg.
Jonas Attenius (S) säger vidare att det är viktigt för barnen och deras framtid.

– Det betyder ju oerhört mycket för barnen att bo i ett område där det pratas svenska. Sen ska vi jobba vidare med att föräldrarna ska bli självförsörjande och komma in i jobb.

Sverigedemokraterna är kritiska till det system man nu vill införa och Sverigedemokraternas kommunalråd i Göteborg Jörgen Fogelklou säger till Document att Göteborg sedan länge är fullt.

–Göteborg är sedan länge fullt. Jag och mitt parti har i åratal försökt få övriga partier att anta ett flyktingstopp i Göteborg dock utan framgång” Socialdemokraternas politiska ingenjörskonst har gång på gång misslyckats, är det inte att bussa elever så är det att placera ut nyanlända i välbärgade områden.

Fogelklou säger vidare:

– Socialism är misslyckandets filosofi, okunnighetens bekräftelse och avundsjukans förkunnelse. Dess inneboende arv är det jämlika delandet av elände.

Göteborg precis som många andra städer brottas med gängkriminalitet och utanförskapsområden.