Nyheter

Enligt uppgifter så finns det närmare 6000 muslimer i Kalmar och därför vill nu det muslimska trossamfundet bygga en stor moské i Norrliden, Kalmar. Sverigedemokraterna i Kalmar är kritiska då de säger att det finns kopplingar till muslimska brödraskapet och att det spär på utanförskap och segregation om man bygger en moske i Norrliden, ett område som i dag är tyngt av invandrarrelaterade brottslighet.

Norrliden är en stadsdel norr om Kalmar och det har länge varit ett socialt utsatt område. Området byggdes under miljonprogrammet i slutet av 1960-talet. De senaste åren så har svenskar lämnat området och invandrare har tagit över delar av Norrliden. Med detta så har en växande kriminalitet kommit. Det har varit oroligt i många år i området. Brinnande bilar, stenkastning och skottlossning är numer en vardag i ett området. Orsaken till oroligheterna är de gäng som växt fram i Kalmar och som slåss om drogmarknaden. Trots flera satsningar på bollplaner och aktiviteter från fritidsgården i Norrliden så fortsätter oroligheterna.

Med en stor invandring så kommer oftast en grupp muslimer, vilket är fallet även här. Muslimer i Kalmar har växt sedan kriget i Jugoslavien och med den generösa invandringspolitik Sverige länge haft så har många invandrare hamnat i Kalmar. Muslimer har i omgångar ställt krav och krävt särbehandling och tillgång till kommunalt finansierade lokaler. Kalmar kommun har varit så behjälpliga man kan vara utan att blanda sig i trosfrågor. De olika muslimska  organisationerna i Kalmar anser att de är bättre lämpade för att hantera de oroligheter som sker i Norrliden. Oroligheter de menar uppstår på grund av utanförskap.

Flera muslimska föreningar menar nu att Kalmar kommun gör för lite och har därför startat en insamling för ett enormt moskébygge i Kalmar. Muslimska trossamfundet önskar att reservera närmare 10.00 kvm mark i norra Kalmar för en moské och ett center där man säger att det ska ske olika aktiviteter. Kalmar kommun har tilldelat trossamfundet ett område norr om Kalmar i ett väldigt attraktivt naturområde, ett område som i dag används för fritidsaktiviteter och där boende i området promenerar och bland annat rastar sina hundar.

Sverigedemokraterna i Kalmar är kritiska till moskébygget av flera anledningar. Sverigedemokraterna menar att man förstör ett fint grönområde som används av boende i området och att det finns många tveksamheter vilka som egentligen ligger bakom de organisationer som nu vill bygga mosken. Enligt Jonathan Sager (SD) så finns det kopplingar till muslimska brödraskapet, en organisation som är terrorklassade i många länder.

– Flera företrädare har aktivt försvarat det muslimska brödraskapet helt öppet i media i intervjuer. Det är oklart om vem eller vilka som ligger bakom och vi vill veta detta. Det är väldigt tveksamt om de organisationer som säger sig finnas egentligen ens finns. De finns på pappret, men när vi kollar vidare så hittar vi varken medlemmar eller lokaler, säger Sager till Document.

Sager menar vidare att det är helt otänkbart att de skulle ge stöd åt en organisation som det muslimska brödraskapet eftersom de saknar demokratisk förankring och inte heller bryr sig om de mänskliga rättigheterna.

– På grund av de tveksamheter och frågor vi har så kommer vi att lyfta en folkomröstning i kommunen. Vi fick närmare 12 procent i valet så vi ser det som sannolikt att vi kan få igenom en folkomröstning.

Socialdemokraterna i Kalmar är i sin tur kritiska mot att Sverigedemokraterna kritiserar ett moskébygge. Johan Persson (S), säger att det hela är en fråga om religionsfrihet och vägrar att ställa upp på en folkomröstning och han menar att man från deras håll kommer göra allt för att stoppa en folkomröstning om frågan.

Sager berättar vidare att man kommer att göra allt i sina makt för att stoppa bygget. Det är så många saker som blir fel, säger Sager. Märkliga kopplingar till odemokratiska organisationer, och det gynnar inte någon form av assimilering om vi ger muslimer möjlighet att själva isolera sig från samhället. Det skapar bara ett större utanförskap om vi tillåter en moské i ett redan segregerat område, säger Sager till Document.

Det är blandade känslor i Norrliden kring moskébygget. Muslimer är självklart glada och det muslimer som Document träffar utanför Coop i Norrliden uttrycker väldigt positiva tankar om det planerade bygget.
Det är på tiden att det byggs en moské i Kalmar säger en boende som Document pratade med. Han säger vidare att en moské är nödvändigt i området för att lösa de problem som finns. En moské har en lugnande effekt på människor, säger han.

Alla är inte lika positiva. En yngre man som blir nyfiken på våra intervjuer vill ge en kommentar och säger att det är ett rent haveri att upprätta en moské i Norrliden. Han är noga med att poängtera att han inte har något emot muslimer, han är själv från ett land i mellanöstern. Men hans problem ligger i att man etablerar system och religion, vilket är det han flydde från.
–Svenska politiker är fega, socialdemokraterna i Kalmar blundar för extremismen inom islam. Många invandrare flyr från islam, berättar han. Varför ska vi tvingas leva under det vi sett som en fara och flytt ifrån?

Document har under flera dagar försökt att nå företrädare från det muslimska trossamfundet. Vi kommer fram till en telefonsvarare som uppmanar oss att skicka ett telefonnummer. Ingen från det muslimska trossamfundet har kontaktat oss.