Nyheter

Energi- och näringsminister Ebba Busch (KD):

– När läget är så extremt som det är har vi samma priser i hela landet. Men skillnaden mellan de lägsta och högsta priserna är väldigt stora.

– Så till dagens nyhet som handlar om att regeringen i dag ämnar ta beslut om ett nytt elstöd till hushåll i hela Sverige. Mot bakgrunden som jag gett kommer vi att ge ett uppdrag om ett utökat elstöd som riktas till hushåll i hela landet, alltså alla fyra elprisområden.