Nyheter

Tillväxt och hushållsekonomi är ett prioriterat område för regeringen. Området är också ett av de samarbetsprojekt som regeringspartierna har med samarbetspartiet Sverigedemokraterna för att lösa Sveriges viktigaste samhällsproblem. Till grund för samarbetet ligger Tidöavtalet. När de första 100 dagarna nu har gått är en hel del åtgärder inom området gjorda, och fler är på gång.

Tilläggsdirektiv för förbättrade 3:12-regler
Regeringen avser att på torsdagens regeringssammanträde fatta beslut om tilläggsdirektiv till Kommittén om förenklad beskattning av ägare till fåmansföretag, som ska se över de så kallade 3:12-reglerna.

– Framgångsrikt entreprenörskap bidrar till jobb, tillväxt och välstånd i hela Sverige. En viktig pusselbit för att stimulera ett ökat företagande är enkla regler och goda skattemässiga villkor, säger Elisabeth Svantesson.

Tilläggsdirektiven innebär bland annat att kommittén ska lämna förslag på hur reglerna kan förändras för att främja entreprenörskap, särskilt vad gäller små och medelstora företag, samt för att underlätta ägarskiften. Kommitténs uppdrag om att överväga en ny skattesats tas samtidigt bort.

Genomförda åtgärder inom området tillväxt och hushållsekonomi

Under regeringens första 100 dagar har flera åtgärder på området tillväxt och hushållsekonomi genomförts:

Beslut om elstöd för hushåll för oktober 2021 – september 2022.

Uppdrag till Svenska Kraftnät att ta fram elstöd till företag.
Uppdrag till Svenska Kraftnät att ta fram ett nytt elstöd till hela Sverige för november – december 2022.
Sänkt skatt för personer över 65 år som arbetar.
Beslut om förstärkt FoU-avdrag.
Sänkt drivmedelsskatt och förlängd skattenedsättning på jordbruksdiesel.
Medel för införandet av fritidskort.
Förstärkningar av Regelrådet och Verksamt.se.
Nytt implementeringsråd för minskad regelbörda för företagen.
Mål för samarbetsprojektet tillväxt och hushållsekonomi
När regeringen tillträdde sattes mål för samarbetsprojektet. Den övergripande inriktningen för den ekonomiska politiken under mandatperioden ska vara att motverka arbetslöshet och stärka Sveriges tillväxtförmåga. Syftet med projektet är att ta fram en reformagenda med konkreta politiska förslag som bidrar till att:

Stärka produktivitet och företagande för att Sverige fortsatt ska vara ett rikt välfärdsland.
Öka arbetsutbudet – arbete och ansträngning ska alltid löna sig.
Genomföra en effektivare jobbpolitik för att fler ska försörja sig själva.
Lätta kostnadstrycket mot hushållen utan att driva på inflationen.