Nyheter

Socialdemokraterna kräver åtgärder för att minska dödsfallen på svenska arbetsplatser och riktar särskild uppmärksamhet mot den höga dödligheten inom byggbranschen. Enligt Socialdemokraternas partisekreterare, Tobias Baudin, var förra året det värsta på ett decennium med 65 personer som förlorade sina liv på jobbet.

För att tackla denna alarmerande situation har partiet presenterat tio åtgärder som de anser vara nödvändiga för att minska arbetsplatsolyckorna. En central åtgärd är att inrätta en kriskommission som ska fokusera på olyckorna inom byggbranschen, där majoriteten av olyckorna inträffar enligt Baudin.

– Förra året var det 65 personer som fick sätta livet till på sitt jobb, det högsta antalet på ett decennium. Det är ett nattsvart år på den svenska arbetsmarknaden, sa Socialdemokraternas partisekreterare Tobias Baudin vid pressträffen.

Förutom detta kräver Socialdemokraterna ökade resurser till Arbetsmiljöverket för att genomföra fler inspektioner och vidta hårdare åtgärder mot företag som bryter mot arbetsmiljölagstiftningen. De föreslår även en begränsning av antalet underleverantörer samt att företag som upprepade gånger bryter mot reglerna ska kunna svartlistas.

Dessa åtgärder är en del av Socialdemokraternas övergripande strategi för att förbättra arbetsmiljön och minska risken för olyckor på svenska arbetsplatser. Genom att ta itu med problemen inom byggbranschen och stärka inspektionerna och sanktionerna mot företag som inte lever upp till arbetsmiljökraven, hoppas partiet kunna skapa en säkrare arbetsmiljö för alla arbetstagare.