Nyheter

Klimatkrisen kan bara bekämpas på ett sätt – genom att samhället förändras i grunden. Detta betyder i sin tur att svenska folket måste acceptera ett slut på tillväxten liksom stigande bensinpriser. Det är Amanda Linds (MP) bedömning av situationen.

Amanda Lind, nuvarande ordförande i kulturutskottet och tidigare kulturminister i den rödgröna regeringen, står i rampljuset för att bli Märta Stenevis efterträdare som språkrör. Med starka odds i sitt hörn diskuteras hon som den mest sannolika kandidaten för uppdraget.

I en nylig intervju med Dagens Nyheter delade Lind sina visioner för framtiden. Hon målar upp en bild av en regering bestående av Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Centerpartiet efter nästa val. Denna konstellation skulle representera ett samarbete över partigränserna, där varje part bidrar med sina unika perspektiv för att forma politiken.

En central punkt i Linds agenda är att återigen lyfta fram den akuta klimatkrisen. Som presumtivt nytt språkrör är det hennes uppgift att övertyga svenska folket om vikten av att agera kraftfullt för att bekämpa klimatförändringarna. Att få allmänheten att engagera sig och stödja ambitiösa åtgärder för att minska utsläpp och skydda miljön blir en prioritet för henne.

Den sänkta reduktionsplikten som regeringen och Sverigedemokraterna genomfört, och förenklat för landets barnfamiljer, menar hon är ”absurt”. Miljöpartiets mål är i stället att höja reduktionsplikten tillbaka till de gamla nivåerna.

Lind menar att det gröna idealsamhälle ska byggas utan ekonomisk tillväxt för att klara av framtiden.

– Vi behöver ett välstånd. Men vi har haft en ekonomisk utveckling som inte skett inom miljöns ramar. Om inte politiken går in och sätter gränsen för den ekonomiska utvecklingen kommer vi inte att klara klimatomställningen.

I valet 2026 vill hon att de rödgröna tar över tillsammans igen. Hon känner sig trygg i att kunna landa i överenskommelser även i frågor där oppositionspartierna ligger längre från varandra, som migrationspolitiken.