Nyheter

I oktober 2020 sköts en man ihjäl vid en busshållplats i Märsta. Några månader senare greps Alimamy Cole misstänkt för dödsskjutningen och han dömdes av Attunda tingsrätt till livstids fängelse.

Svea hovrätt gjorde senare en annan bedömning och friade honom samma år från dödsskjutningen. Detta trots att avsaknad av alibi och teknisk bevisning som knöt Alimamy Cole till den skjutne mannen. Hovrätten ansåg att bevisningen inte tillräcklig och menade att det inte gick att utesluta en alternativ gärningsman.

Nu river Högsta domstolen upp den tidigare domen och dömer Alimamy Cole återigen till livstids fängelse för mordet

– Högsta domstolen har delat min bedömning om hur man ska värdera den här typen av teknisk bevisning. Dagens dom är jätteviktig. Den kommer att få en stor betydelse för framtiden, inte minst vid skjutningar i kriminella miljöer, säger riksåklagare Petra Lundh.

En huvudförhandling var planerad till maj 2022, men den ställdes in då man inte lyckats delge Alimamy Cole någon kallelsen till rättegången. Enligt svenska myndigheter har Alimamy Cole lämnat Sverige och senaste spåren efter honom är att han befinner sig i Sierra Leone, Västafrika.