Nyheter

En opinionsundersökning gjord av TV4:a visar att nästan varannan svensk tycker att man ska förbjuda offentligt eldande av heliga skrifter. Enligt undersökningen från Sifo Kantar var 42 procent för ett förbud. Bland kvinnor var siffran 49 procent.

42 procent var för ett sådant förbud. Speciellt kvinnor, 49 procent, anser att man bör göra inskränkningar i den svenska yttrandefriheten. En lika stor andel, 43 procent, ansåg att det fortsatt ska vara tillåtet medan 16 procent inte har en åsikt.

Se inslaget hos TV4