Kommentarer

Entartete Kunst (tyska för ”urartad” eller ”degenererad konst”) var ett begrepp som användes av Propagandaministeriet i Nazityskland. Ur de nazistiska konstideologernas synvinkel uppfattades Entartete kunst som ett kulturellt förfall och skadligt för en sund samhällsutveckling. Men Entartete Kunst var inte bara en fråga om estetik. Det fanns även politiska och rasistiska dimensioner bakom den statliga bedömningen. Den som var av judisk börd eller inte ställde sig bakom det nationalsocialistiska partiet förbjöds att verka som konstnär. Yrkesförbudet kunde även drabba museipersonal som var ansvariga för inköp av modern konst och högskolelärare som undervisade i ämnet.

Framstående konstnärer som inte tilltalade den nationalsocialistiska konstuppfattningen uppmanades att utträda ur konstakademin i Berlin som då hette Preußische Akademie der Künste. Verk av dessa konstnärer återfanns på drygt 40 särskilt arrangerade utställningar runt om i landet från 1933 och framåt, exempelvis kallade ”Entartete Kunst”, ”Der ewige Jude” eller ”Kulturbolschewistische Bilder”. Arrangemangen kulminerade med vandringsutställningen ”Entartete Kunst” under åren 1937–1941. (Källa: Wikipedia)

Svenska myndigheter och politiker har under flera år varnat för de potentiella skadeverkningarna av humor. För två år sedan lanserade Myndigheten för psykologiskt försvar (MPF)  hemsidan Bli inte lurad. På den ursprungliga sidan varnade myndigheten bland annat för humor och satir i form av memes:

”Det finns de som vill få dig att tappa fokus eller vilseleda dig från fakta. Ibland är lättsamt innehåll en täckmantel eller ett rött skynke i en viktig fråga.”

Sidan finns idag kvar, men har fått ett mer diskret innehåll och den videofilm som lades ut på myndighetens YouTube-kanal har klassificerats om till privat. Allmänheten kan därför inte längre se hur en svensk myndighet varnar folket för att ”memes med katter flyttar fokus i debatter”.


Skärmdump från den ursprungliga hemsidan Bli inte lurad, maj 2022. 

Men kampen mot humor har inte upphört. Tanken på att ”fel” humor kan vara potentiellt skadlig, har slagit rot och aktualiserades härom veckan när TV4:s Kalla Fakta stolt deklarerade att man lyckats infiltrera ”SD:s trollfabrik”. Man hänvisade då bland annat till ”upplysningsskriften” Att möta informationspåverkan som publicerades av Myndigheten för samhällsberedskap (MSB) i december 2018.

Budskapet är i princip detsamma som MPF försökte hamra in i befolkningen för två år sedan: Skrattar du åt skämt som driver med makten eller tycker du att svenska politiker verkar inkompetenta, så kan du vara utsatt för informationspåverkan. Likaså om du börjar anse att Sverige har tagit emot för många invandrare. Allt är nämligen fin-fint i Fenomenet Sverige. Egentligen. Under rubriken ”Desinformation” kan man bland annat få följande information:

”Inom informationspåverkan kan humor användas som verktyg för att sprida vilseledande information och förlöjliga eller kritisera individer, narrativ eller åsikter. Humor kan även användas för att legitimera kontroversiella åsikter.”

Som av en händelse är även denna handbok idag borttagen från nätet, och sökningen på titeln får ingen träff i ett arkivsök gällande MSB:s publikationer.

I Kalla Faktas värld presenteras ett scenario som får tittaren att förstå att memes som lockar dig att skratta åt grön-röda politiker eller antyder att Sverige har problem med en skenande kriminalitet, med stor sannolikhet är högerextrem propaganda, framställd av illvilliga, sverigedemokratiska troll. Men Kalla Faktas Emil Hellerud erkänner på X att de faktiskt inte vet vilka konton som sprider denna förhatliga och – för makten potentiellt skadliga – form av humor.

Men humor lever sitt eget liv och lite extra av den varan blir det ju faktiskt när Hellerud menar att dessa icke-identifierade konton nu är ”aktiva i att sprida vilseledande information för att så tvivel kring” Kalla Faktas granskning. Ja, då måste det ju vara riktigt farliga avsändare, om de får folk att skratta åt hur TV4:s värdegrundscertifierade redaktion försöker smutskasta SD inför EU-valet? Eller så tar vi fram Ockhams berömda rakkniv, och konstaterar:

The Left Can’t Meme.

Kanske är inte humor så farligt, trots allt. Snarare är det nog så att den politiska vänstern saknar humor i allmänhet och självironi i synnerhet, och därför inte kan förstå folkets humor när den hoppar upp och biter dem i ändalykten. Det man inte kan förstå uppfattas ju som hotfullt, och eftersom vänstern så grundligt har infiltrerat svenska myndigheter och svenska samhällsinstitutioner, anser även dessa att det är problematiskt när folket skrattar åt makthavarna.

Det går självfallet fortfarande utmärkt att skratta åt vita män, sverigedemokrater och kristna. Men att skratta åt Magdalena Andersson, Daniel Helldén eller Morgan Johansson..? Eller åt de klimatångestridna som hävdar att jorden överlever om Sverige inför skatt på plastpåsar (tillverkade av sockerbetor)..? Eller åt de som glatt tar sin åttonde booster..? Eller åt feminister och homosexuella som demonstrerar för Palestina..? Eller åt socialdemokrater som fortfarande tror att ”invandringens vinster kommer – lite längre fram”..? Eller åt journalister som gör sig själva till åtlöje i sina försök att göra husse glad..? Nej. Det är inte okej.

Ingen vill såklart bli skrattad åt. Vanligt folk måste lära sig hantera när någon driver med dem, men för humorlösa politiker och myndighetschefer finns ett annat sätt: man kan förklara att skratten beror på att folket har vilseletts genom informationspåverkan från illasinnade, och förmodat högerextrema, källor.  En sådan otillbörlig påverkan kan självklart inte tillåtas, eftersom endast socialdemokrati är sann demokrati.

Folket skrattar åt fel skämt. Humorn kommer från fel kanaler. Humorn har urartat. Den är degenererad. Entartet.

Vips, så har Sverige dammat av inte bara judehatet utan också begreppet Entartete Kunst ur 30-talets historiska arkiv. Men idag är det inte konstnärer som Vincent van Gogh, Nils Dardel och Isaac Grünewald eller inriktningar som expressionism, bauhaus och naivism som är entartete, utan memes och konton som Herr Husis och Ointressanta statusuppdateringar.

Hur som helst måste systemet skyddas från detta kulturella förfall som anses skadligt för en fortsatt socialistisk samhällsutveckling.

Föga förvånande gick därför de röd-gröna ut i samlad front efter Kalla Faktas ”avslöjande” för att 1) förklara hur oerhört skadliga dessa anonyma (höger-)konton är, 2) att det är desinformation att skämta med (vänster-)politiker/myndigheter/media och 3) att det behövs åtgärder och förbud – i hela EU. Ingen ska kunna locka folket att skratta åt makten, med mindre än att ens namn offentliggörs och man därmed riskerar att förlora både anställning och anseende. Så att det blir rätt! (Vilket för övrigt också var titeln på Jens Ganmans och Magnus Carlssons satirfilm från 2018, som togs ner från YouTube efter blygsamma två timmar men som ständigt laddas upp på nytt.)


Skärmdump från satirfilmen Så att det blir rätt! av Jens Ganman och Magnus Carlsson.

Men värdegrunds-karma is a bitch, och under fredagen förvandlades Kalla Faktas granskning till en konstinstallation. Då offentliggjordes nämligen att Myndigheten för Psykologiskt Försvar hade anmält Kalla Fakta till Granskningsnämnden, eftersom myndigheten ansåg att programmet har använt intervjuer med myndighetens personal tagna ur sitt sammanhang. När MPF:s personal under programmet talar om desinformation, handlade intervjuerna således aldrig om SD.

När TV4 infiltrerar SD för att hitta en trollfabrik som sprider desinformation, slutar det alltså med att det är TV4 som sprider desinformation? You can’t make this shit up.

Teorin att det är ”trollfabriker” bemannade av ”högerextrema krafter” eller ens Sverigedemokraterna som gör narr av de röd-gröna kan förresten ifrågasättas. Varför skulle de ägna betald arbetstid åt sådant som den politiska vänstern klarar alldeles utmärkt på egen hand..?


Fackförbundet Byggnads styrelse lät sig fotograferas iförda så kallade ”fittmössor” inför Internationella kvinnodagen 2017. Syftet var att uttrycka solidaritet med kvinnor, men responsen blev inte den förmodat önskade…