Nyheter

I år ska 400 procent fler ungdomar mönstra jämfört med när plikten återinfördes 2017. Detta enligt färska siffror från Plikt- och prövningsverket.

Totalt har 24 398 ungdomar valts ut för mönstring av de drygt 107 000 från kullen 2005 som kontaktades.

– Med ett allvarligt säkerhetspolitiskt läge är det mycket viktigt att krigsförbanden kan fyllas med utbildad och övad personal, säger Christina Malm, generaldirektör på Plikt- och prövningsverket, i ett pressmeddelande.

Enligt Plikt- och prövningsverket så kommer antalet ungdomar som mönstrar och gör värnplikten att fortsätta att öka under de kommande åren.

De som nu, utifrån sina svar, blivit kallade till mönstring är skyldiga enligt samma lag att inställa sig till mönstring och likaså om de klarar mönstringen att genomföra grundutbildning med värnplikt.