Nyheter

Högsta domstolen ändrar en hovrättsdom och friar en tidigare sverigedemokratisk regionpolitiker som åtalades för hets mot folkgrupp.

Mannen åtalades 2021 efter att han under ett fullmäktigemöte hävdat att personer från Sydsudan har lägre intelligensnivå än andra människor. Högsta domstolen menar att det SD-politikern sa faller in under vad som är acceptabelt vid politiska diskussioner.

I domen går det att läsa:

”Ledamotens uppgift om sitt syfte med anförandet stöds av utredningen i målet. Högsta domstolen finner att uttalandet med hänsyn till sammanhanget – trots att det var klart nedsättande för den utpekade gruppen – inte har gått utöver vad som måste godtas inom ramen för en debatt i en politisk församling. Ledamoten frikänns därför från åtalet för hets mot folkgrupp”.

Den tidigare politikern dömdes till dagsböter i både tingsrätt och hovrätt och överklagade domen till Högsta domstolen.

Mål: B 2501-22