Nyheter

Författaren och Bulletinmedarbetare Jan Sjunneson dömdes av tingsrätten efter att han kommenterat en romsk stöldvåg mot pensionärer för en ”romsk specialitet”. Nu döms han också i hovrätten. Document ringer upp Jan Sjunneson.

Det var nätaktivisten Tomas Åberg som driver näthatsgranskaren som anmälde Jan Sjunnessons inlägg för hets mot folkgrupp. I mars 2023 dömdes Sjunesson av Varbergs tingsrätt och domen blev 60 dagsböter om 220 kronor.

Tingsrätten menade att ”Inlägget gav uttryck för missaktning av gruppen romer och inbjöd inte till någon diskussion. Enligt tingsrättens bedömning var det fråga om ett kränkande värdeomdöme som helt klart översteg gränsen för saklig kritik och debatt.” Sjunnesson menade att det i sak är korrekt att romer är överrepresenterade i åldringsrån mot och lade fram bevis för detta under rättegången. Bevisen bestod av akademisk forskning och rapporter från polisen. Detta spelade dock ingen roll då tingsrätten menade att det handlade om missaktning.

Sjunnesson överklagade senare domen till Hovrätten för västra Sverige som dock följer tingsrättens dom.

”I enlighet med tingsrättens dom har Jan Sjunnesson gjort sig skyldig till hets mot folkgrupp”, står det i hovrättens dom.
Den villkorliga domen kvarstår. Däremot sänks dagsboten till 40 dagsböter om 180 kronor. Tillsammans med en straffavgift till Brottsofferfonden ska Sjunnesson nu betala 8000 kronor för sin tweet.

Document ringer upp Jan Sjunnesson för att få höra hans sida av saken.