Nyheter

Lastbilsföraren och sverigedemokraten Mats Fredlund fick rätt även i hovrätten. Hovrätten menar att hans före detta fackförbund Transport saknar stöd i stadgarna att utesluta honom för hans politiska engagemang. ”Jag har tagit den här fajten för hela svenska folket”, säger Mats Fredlund.

– Hovrätten har vid en tolkning av förbundets stadgar funnit att beslutet om uteslutning inte haft stöd i stadgarna. Hovrätten har därför fastställt tingsrättens dom. Varken domstolsprövningen i sig eller tolkningen av förbundets stadgar har inneburit en begränsning av föreningsfriheten, säger hovrättsrådet Elisabet Brunlid i ett pressmeddelande.

Hos Transport beklagar man domen, och förbundet ska utreda om man ska gå vidare till Högsta Domstolen. .

– Det är oroväckande att hovrätten anser att staten kan bestämma över vem som får vara med i en förening och att föreningens egna medlemmar inte får göra det, säger Lars Mikaelsson, Transports förbundssekreterare i ett pressmeddelande.

Problemen för Fredlund med Transport började 2019 då han uteslöts från fackförbundet Transport eftersom, som han hade varit medlem i över fem år. Att han blev utesluten beror på att han blev invald i Kiruna kommunfullmäktige för Sverigedemokraterna (SD).

Förbundet menar att ett fackligt förtroendeuppdrag för SD inte är förenligt med vad som står i stadgarna om att ”verka för en samhällsutveckling på grundval av alla människors lika värde”. Fredlund stämde då Transport. Och i våras kom Stockholms tingsrätt med sin dom som sa att det saknades stöd i Transports stadgar för att utesluta en person på grund av att den är sverigedemokratisk politiker.

Förbundet höll inte med om att uteslutningen saknar rättsligt stöd, och överklagade till Svea hovrätt. Som alltså nu slår fast tingsrättens dom.

Transport ska ersätta Mats Fredlund för rättegångskostnader på närmare 230 000 kronor. Fredlund anser sig också ha rätt till ett skadestånd. Men precis som i tingsrätten så höll hovrätten med och skadestånd uteblir.