Nyheter

Efter hovrättsförhandlingar så döms Johanna Jansson, 20, till 16 års fängelse i för mordet på Tove. Maja Hellman, 19 frikänns för mordet, men döms till fängelse i ett år och sex månader för grovt gravfridsbrott.

– Den yngre kvinnan frikänns för åtalet för mord och döms till grovt gravfridsbrott, hon ska inte betala något skadestånd, säger domaren Viktor Wetterö.

Johanna, som tidigare hade anklagat Maja för inblandning i Toves dödsfall. Hovrätten har inte kunnat presentera tillräckliga bevis ”utom rimligt tvivel.” Domaren Niklas Rundberg förklarade att fallet kokade ner till att det endast fanns äldre kvinnans påståenden att basera bedömningen på, och dessa var otillräckliga för att fälla den yngre kvinnan.

Hovrätten poängterade vikten av att vara försiktig när man bedömer uppgifter från medmisstänkta. Domen underströk att den rättsmedicinska utredningen inte gav några tydliga indikationer på att Johannas version av händelseförloppet var mer sannolik än någon annan.

Maja Hellmans advokat, Peter Gillberg, meddelade den goda nyheten till henne och noterade att hon reagerade med ”en enorm lättnad.” Gillberg fortsatte med att säga: ”Det var detta vi hade som målsättning, att få domen ändrad på ungefär det här viset. Det har burit frukt och vad jag kan se delar hovrätten min uppfattning i allt väsentligt.”
Detta beslut från hovrätten har en betydande inverkan på det pågående rättsliga förfarandet och ger nytt hopp för Maja Hellman, som har kämpat för att klargöra sin oskuld.

Hovrättens beslut att sänka livstidsstraffet för Johanna Jansson, 20 år, av tingsrätten. Domaren Viktor Wetterö meddelar att hovrätten dömt den äldre kvinnan för mord och grovt gravfridsbrott, men frikänt henne från åtalet för skadegörelse, vilket resulterar i ett straff på 16 års fängelse. Hovrätten anser att Johanna Jansson agerade med uppsåt präglat av likgiltighet, och detta påverkar straffmätningen för mordet genom att sänka straffvärdet.

Viktor Wetterö förklarar: ”Samtidigt har det varit ett brutalt och oväntat angrepp, vilket ökar straffvärdet. Det framstod som en slump att de träffade målsägande på nattklubben. Vi tror också att hon agerat ensam och inte tillsammans med någon annan. Som en konsekvens sätter vi straffvärdet för mordet till 16 år.”

Att hon inte gjorde något för att hjälpa målsäganden efter att hon blivit medvetslös menar hovrätten tyder på att hon agerade oaktsamt.
– Det visar på en uppenbar likgiltighet, säger domaren Andra Erliden.
Exakt hur länge Johanna Jansson höll stryptaget har den rättsmedicinska undersökningen inte kunnat visa. Därför är Johannas berättelse det som främst ligger till grund för hur hon agerat.

– Vi har kommit fram till att hon höll greppet så länge att målsägande blev medvetslös. Det har inte varit ett kortvarigt stryptag och det var stryptaget som orsakade att hon dog, säger domaren Andrea Erliden.

Johanna dömdes tidigare för skadegörelse efter att ha försökt tända eld på Toves hus, något hon nu frias för i hovrätten.

– Det finns ingen teknisk bevisning som binder henne till brottsplatsen, säger Andrea Erliden.