Nyheter

Skolorna i Köping måste spara. Nu tvingas man dra in på skolmjölken och måltidschefen Patric Gill tror att man kan spara över 300.000 kronor.

Budgeten för Köpings kommun är ansträngd och därför har nu skolor i kommunen tvingats att dra ner på mjölken och istället att servera vatten till elever i skolan och förskolan.

Samtidigt betalar kommunen ut bidrag och partistöd.  Närmare 1,5 miljoner i partistöd har delats ut , 15 000 kr till SvK för en ungdomsfestival, 36 300 kr  till en Dogparkour/aktivitetsbana för hundar. Flera socialdemokratiska föreningar som Unga Örnar får också bidrag och påverkas inte av kommunens nedskärningar.

Köping är också en av många svenska kommunen som satsat stort på migration och så kallade ensamkommande barn. Kommunen startade med hjälp av Rotary projektet ”Jobbguide till ensamkommande ungdomar”, Meningen var att de ensamkommande skulle bjudas in till kommunen, tilldelas en mentor och därmed kunna ta sig ut på den svenska arbetsmarknaden där de senare skulle kunna få permanent uppehållstillstånd.

Document har sökt ansvariga politiker rörande nerdragningar och projektet för ensamkommande men har inte fått någon återkoppling.