Nyheter

Den socialdemokratiska regeringen gav en ofullständig och delvis förskönad bild av vilka effekterna skulle bli av ändrade inkomstskatter, skriver Riksrevisionen i en ny rapport.

Riksrevisionen menar att den socialdemokratiska regeringen gav en  ofullständig bild av vilka effekterna skulle bli av sänkningen av de årliga inkomstskatterna med 100 miljarder kronor under åren 2011-2023,  De senaste jobbskatteavdragen på omkring 30 miljarder kronor har resulterat i att omkring 25 000 fler människor har kommit i arbete. Effekterna hade varit större om inte a-kassan och taket i sjukförsäkringen höjts, menar Riksrevisionen.

I rapporten så menar Riksrevisionen att Socialdemokraterna förskönade effekterna av de ändrade inkomstskatterna. Höjt tak i sjukförsäkringen och höjd ersättning i arbetslöshetsförsäkringen har försvagat incitamenten att arbeta, enligt myndigheten.

Riksrevisionen har tittat på höjningarna av grundavdraget för personer över 65 år, som innebar en skattesänkning med omkring 40 miljarder kronor årligen samt höjningen av marginalskatten för personer med de högsta inkomsterna.

”Regeringen redovisar effekter på sysselsättningen och antalet timmar på ett bra sätt när effekterna väntas vara positiva. För förslag som antas få negativa effekter redovisas däremot inga beräkningar alls”, uppger Anna Brink, projektledare för granskningen.