Nyheter

Efter att den avgående polischefen Mats Löfving avslöjade att 40 klaner – fyrtio – har kommit till Sverige och etablerat sig, enbart för att begå brott, tar Aftonbladet berättelsen ett steg längre: Klanerna har infiltrerat offentliga organ som svensk nav och till och med etniska kyrkor för att spela på systemet inifrån.

Polisen hävdar att kriminella klaner använder sig av infiltratörer för att stärka sina maktpositioner. Det kan röra sig om personer som arbetar på myndigheter som Försäkringskassan eller Arbetsförmedlingen. Det kan också vara tjänstemän i kommunen där familjen bor, enligt polisens underrättelserapport som Aftonbladet tagit del av.

Att Aftonbladet tar ett sådant steg är viktigt. När man väl har gått igenom kognitionens portar är det svårt att vända.

Det har avslöjats att klanerna kommer till Sverige med funktionshindrade släktingar. Det är kvalificerat för supportkontakt. Om du anställer en släkting är det en vinn-vinn. Då får båda parter pengar.

För att säkerställa att ansökan om supportkontakt går igenom är det bra att ha en släkting inuti. Det har klanätverket i Södertälje.

Till exempel har en infiltratör på Arbetsförmedlingen bifallit ansökan från kriminella företagare i Södertäljenätverket att få bidrag för att anställa släktingar. På så vis har nätverket kunnat få mer bidrag och stöd, enligt rapporten.

Klanerna i Södertälje är främst kristna assyrier.

Ett annat exempel på en infiltratör var en handläggare på Södertälje kommun som mot ersättning hjälpte nätverket med bygglov.

Kommunstyrelsens ordförande Boel Godner (S) bekräftar att det funnits en sådan infiltratör. Det har också funnits misstankar om andra, men det har inte gått att bevisa.

I Norge har man haft liknande berättelser i Drammen. Klantillhörighet trumfar all annan lojalitet. Om en klanmedlem först är inne, följer korruption. Men det verkar som att socialdemokratiska stater inte ens är medvetna om faran.

Ett annat exempel på en infiltratör var en handläggare på Södertälje kommun som mot ersättning hjälpte nätverket med bygglov.

Kommunstyrelsens ordförande Boel Godner (S) bekräftar att det funnits en sådan infiltratör. Det har också funnits misstankar om andra, men det har inte gått att bevisa.

Bygglov är mycket värdefulla och det är viktigt att ha rätt kontakter. Men det här är ”kontakter” på en annan nivå.

Inte överraskande säger polisen att spelklubbar är en plats där korruption trivs. När du sedan hör att tjänstemän i kommunerna besöker platserna lägger du bara till 2 + 2.

Enligt rapporten besöker även tjänstemän som arbetar på kommunen nätverkets spelklubbar.

En kyrka är ett användbart instrument. När ”kyrka” nämns i samband med Södertälje är det naturligtvis en assyrisk kyrka.

En annan plats där det knyts kontakter är en kyrka i Södertälje. Enligt polisens underrättelserapport har kyrkan kontrollerats av Södertäljenätverket under en lång tid. Genom kyrkan bedriver nätverket illegal låneverksamhet och penningtvätt, enligt rapporten. Dess föreningar ska också ha använts för välfärdsbrottslighet, brott som går ut på att lura till sig pengar från det allmänna.

Talmän för kyrkan i fråga agerar förolämpade och förnekar allt.

Aftonbladet har en avslöjande detalj: Poliser som tillhör församlingen uppmanas också att utföra tjänster och har svårt att vägra.

Medlemmarna har bett poliserna att utföra tjänster – vilket poliserna haft svårt att neka eftersom de tillhör samma kultur, står det i materialet.

Här berör Aftonbladet ett mycket större problem: Att medlemmarnas lojalitet mot klanen är större än lojaliteten mot den svenska staten eller det svenska samhället. Detta innebär ett stort hinder för integration. Om någon kan ”integreras” för att skada är det inte integration utan upplösning.