Nyheter

För andra året i rad minskar mäns användning av vård av barn-dagar (vabdagar), och under 2023 sjönk antalet vabdagar i hela landet med nästan 7 procent. Det totala utbetalda beloppet för vab uppgick till 8,6 miljarder kronor under 2023.

Enligt Niklas Löfgren, familjeekonomisk talesperson på Försäkringskassan, har trenden mot ett mer jämställt utnyttjande av vabdagar pågått sedan 2009. Men de senaste två åren har jämställdheten försämrats, och andelen utbetalda dagar till män minskade med 0,6 procentenheter för hela landet under 2023.

Försäkringskassans officiella statistik visar att antalet vabdagar i hela landet minskade från knappt 8,6 miljoner dagar 2022 till knappt 8 miljoner dagar 2023, en minskning med nästan 7 procent. Det utbetalda beloppet för vab sjönk med 1,8 procent, från drygt 8,7 miljarder kronor till 8,6 miljarder. Under 2023 togs 61,4 procent av vabdagarna ut av kvinnor, jämfört med 60,9 procent år 2022.

Analytikern Charlotte Limé på Försäkringskassan noterar att vabbandet under hösten 2023 inte var lika markant som tidigare år, och det låg mer i linje med situationen före pandemin.

Föräldraledigheten för vård av barn är en form av tillfällig föräldrapenning som kan utbetalas till den som avstår från arbete för att vårda ett sjukt barn. De första sju dagarna kan man ta ut vab utan krav på sjukintyg, men från dag 8 krävs ett sjukintyg som skickas in till Försäkringskassan.

Om barnets ordinarie vårdare är sjuk kan en annan person, som till exempel en bekant eller släkting, ta ut vab för barnen. Kravet för att få ersättning för vab är att man avstår från arbete för att vårda ett sjukt barn.

Försäkringskassan har ännu inte genomfört lokala analyser för att förklara variationer i vabbandet mellan olika kommuner från år till år. Mindre kommuner kan påverkas av inflyttning, vilket kan öka antalet uttagna vabbdagar när barnantalet i kommunen ökar. För ytterligare information om utvecklingen hänvisas till Försäkringskassans presstjänst.