Nyheter

I dag så öppnade den svenska riksdagen efter sommaruppehållet.  Document fick ett samtal med den svenske talmannen Andreas Norlén.

Hur känner du inför riksdagens öppnande?

– Jag känner stor glädje och en ödmjukhet inför att vi nu återigen inleder ett riksdagsåret med en blandning av fest och värdighet, tradition och förnyelse.

Hur ser du på det här säkerhetsläget som är i Sverige?

– Ja, men det är klart att det är något som vi måste ta på stort allvar, men jag har stort förtroende för polisen, säkerhetspolisen och riksdagens säkerhetsorganisation. Att man gör allt för att hålla det här evenemanget tryggt och säkert och Sverige tryggt och säkert.

Vilka kommer vara dina viktigaste arbetsuppgifter under året?

– Ja, som alltid så delar jag min tid mellan att leda riksdagsarbetet, det parlamentariska arbetet, att vara ordförande i styrelsen och därigenom leda riksdagsförvaltningens arbetet och att representera riksdagen i Sverige genom att ta emot besök och själv göra besök inom och utom riket.

Vad är det för problem man stöter på som talman?

– Det är väl så att min uppgift är att se till och sträva efter att alla riksdagens åtta partier ska bli överens om hur vi ska organisera och driva arbetet i riksdagen. Sedan kan partierna vara väldigt oense om olika sakfrågor. Men jag vill att vi ska bli överens om hur riksdagen ska organiseras och drivas. Det är ju något som jag jobbar för och det brukar för det mesta gå bra. Det finns en stor tradition av samsyn i svensk politik kring spelreglerna och det är väl det som jag ser som min stora uppgift.