Nyheter

Det föreslås nu en lagändring i Sverige, så att man ska kunna vittna anonymt i svenska rättegångar. Det är något som justitieminister Gunnar Strömmer (M), ser positivt på.

– Jag ser positivt på utredningen, det var en av de första utredningar vi tillsatte och vi gjorde det av tydligt skäl, nämligen att alltför få människor idag vågar prata med polis och åklagare, säger Gunnar Strömmer (M).

Justitieminister Gunnar Strömmer mottog i dag en utredning som gjorts om anonyma vittnen i rättegångar i Sverige. Han betraktar resultatet av utredningen med optimism och förväntar sig inte att det kommer att äventyra den svenska rättsordningen.

– Vi har undersökt och tagit inspiration från andra nordiska länder som har olika varianter av anonyma vittnen. Vi är medvetna om att Europadomstolen har godkänt olika modeller, men det är avgörande att detta sker på ett sätt som är förenligt med rättssäkerheten. Den modell som vi presenterar i dag verkar mycket väl anpassad till den svenska rättsordningen, påpekade han och fortsatte:

– Det finns flera inslag som främjar rättssäkerheten. Till exempel ska frågan om att låta ett vittne vittna anonymt avgöras i förväg av domstolen. Det kommer att finnas ombud på plats för att skydda integritetsintresset, och domstolen kommer inte att ha mer information än den misstänkte har under själva rättegången, inklusive vittnets bakgrund. Detta kommer i slutändan att hjälpa domstolen att bedöma bevisningen och dess värde.

Gunnar Strömmer är övertygad om att den nya svenska modellen kommer att klara sig väl i Europadomstolen.

– Den innehåller flera olika inslag som tydligt uppfyller Europadomstolens krav på rättssäkerhet.

Han tror också att den nya lagen kommer att uppmuntra fler människor att våga vittna, särskilt i svenska domstolar och att prata med polisen under förhör om de tillåts vara anonyma.

– Jag ser positivt på utredningen. Det var en av de första utredningarna vi initierade, och vi gjorde det med goda skäl. Faktum är att alltför få människor i dagens samhälle vågar prata med polisen och åklagarna. Det är ett problem både när det gäller att klarlägga brott och eftersom det underminerar förtroendet för rättsväsendet i samhället, tillade han.