Nyheter

Under torsdagen gav Anders W Jonsson, regeringens utredare av den svenska coronavaccinstrategin, svar på kritiken som riktats mot Sveriges vägval i vaccinprocessen. Jonsson försvarar beslutet att gå med i EU-samarbetet för att säkra tillgång till vaccinet och poängterar att detta val har visat sig vara framgångsrikt.

”Vi valde rätt väg att få tillgång till vaccinet, när vi valde EU-vägen. Det var ju ifrågasatt, ska man komma ihåg i den politiska debatten tidigt. Nu sitter vi med facit i hand och kan titta på de länder som inte hade den möjligheten,” säger Jonsson till Document

Jonsson exemplifierar detta med Norge och Island, två nordiska länder som inte är med i EU. Dessa länder hamnade efter i vaccineringen, och Norge fick till och med hjälp från Sverige för att säkra tillgång till vaccinet.

”Norge är kanske det främsta exemplet, även Island. På grund av att de inte var medlemmar i EU försökte de hitta vaccin på andra sätt, de lyckades inte få vaccin i den omfattning som vi fick i Sverige.”

Samtidigt identifierar Jonsson ett problem inför framtida pandemier i Sverige: den unika läkemedelsförsäkringen, som vanligtvis anses vara effektiv, har brister när det gäller storskaliga händelser som pandemier. Jonsson jämför detta med tidigare pandemier, särskilt svininfluensapandemin, och föreslår att det behövs en lag som gör att staten går in och ersätter vid allvarliga biverkningar under storskaliga vaccinationer.

”Läkemedelsförsäkringen i Sverige är helt suverän, andra länder bara avundas det system vi har. Men det är precis samma brister som man såg i den förra pandemin. Får man där allvarliga biverkningar, det är klart då finns inte musklerna hos den svenska läkemedelsförsäkringen att kunna ersätta,” säger Jonsson.

Jonsson betonar att i händelse av allvarliga biverkningar bör staten kompensera de drabbade individerna för att säkerställa en trygg och rättvis hantering av eventuella komplikationer.

Avslutningsvis påpekar Jonsson att detta åtgärdsförslag skulle eliminera patienternas oro och osäkerhet kring eventuella allvarliga biverkningar och försäkringsersättning.