Nyheter

Högsta Domstolen har beslutat att hindra utlämningen av en man misstänkt för mord i Vietnam, där han riskerar att dömas till döden. Trots begäran från Vietnam och påstådda brott avser Högsta Domstolen i sitt nyligen offentliggjorda yttrande att förhindra utlämning, med hänvisning till riskerna för dödsstraff och tvivel kring försäkringar från det vietnamesiska rättssystemet.

Mannen, som misstänks för att ha begått mord i staden Hai Phong 2002, motsatte sig utlämning och hävdade att det skulle strida mot Europakonventionen. Högsta Domstolen bekräftar nu att det finns hinder mot utlämning, med hänvisning till svensk lagstiftning där de påstådda gärningarna motsvarar dråp, grov misshandel och grovt vapenbrott, skriver dagens juridik.

Enligt beslutet uppfylls kravet på dubbel straffbarhet endast för den gärning som motsvarar dråp och inte för de andra påstådda brotten. Trots detta anser Högsta Domstolen att det finns hinder mot utlämning på grund av risken för dödsstraff i Vietnam. Beslutet grundar sig på att dödsstraff ingår i straffskalan för den påstådda dråpgärningen, och att försäkringar om att dödsstraff inte skulle verkställas är svåra att kontrollera och därmed inte kan ges avgörande betydelse.

Även om det vietnamesiska utrikesministeriet har påstått att dödsstraffet inte skulle verkställas om mannen döms, är Högsta Domstolen skeptiskt och påpekar att försäkran inte har lämnats av den högsta auktoriteten, presidenten, som ensamt beslutar om dödsstraff ska verkställas eller inte. Med dessa reservationer anses det finnas hinder mot utlämning för samtliga misstankar enligt utlämningslagen.