Kommentarer

Ukraina var, innan Rysslands invasion, känt som Europas mest korrumperade land och ett centrum för vapen-, drog- och människohandel. Men sedan februari 2022 har 45 länder, främst USA, Kanada, Storbritannien och EU-länderna genom det så kallade European Union Military Assistance Mission Ukraine (EUMAM), skickat vapenleveranser värda hundratals miljarder dollar till Ukraina – utan att ha några garantier för att vapnen når sin slutdestination eller används på det sätt som den ukrainska regeringen utlovar.

Amerikanska vapenexportlagar kräver dock att vapenleveranser ska kunna spåras. Det amerikanska försvarsdepartementet (Department of Defence, DoD) genomförde därför under sommaren 2023 en detaljerad granskning av en specifik vapenleverans till Ukraina. Samtlig materiel som ingick i sändningen var försedd med särskild id-märkning för att möjliggöra så kallad ”enhanced end-use monitoring” (EEUM) vilket kan översättas med ”förstärkt slutanvändnings-övervakning”, i syfte att kunna följa varje del av sändningen från USA till slutdestinationen i Ukraina. Sändningen fungerade därför som en slags kontrollgrupp, där man antog att resultatet kunde anses representativt för övriga vapenleveranser. Ur rapporten:

Lagen om kontroll av vapenexport bemyndigar presidenten att fastställa ett övervakningsprogram för slutanvändning (EUM) för att förbättra ansvarsskyldigheten för försvarsartiklar och försvarstjänster som säljs, leasas eller exporteras av den amerikanska regeringen (USG) till en partnernation. [—] Lagen om kontroll av vapenexport kräver, i den mån det är praktiskt möjligt, att
presidenten har ett officiellt program som ger EUM. Detta programs syfte är att hålla partnernationer ansvariga för korrekt användning, lagring, och fysisk säkerhet för överförda försvarsartiklar och tjänster med ursprung i USA till sina respektive nationer.

Lagstiftningen slår också fast att mottagarnationen, i detta fall Ukraina, är skyldig att inventera all mottagen materiel innan den används:

Enligt uppdateringen den 20 december 2022 till SAMM avsnitt 8.5.5, i en fientlig miljö måste ODC-Ukraina genomföra en inledande, hundra-procentig inventering, efter serienummer, av alla EEUM-designade artiklar före leverans in i fientliga områden.

Majoriteten av vapenleveranserna är försvunna

Resultatet av granskningen var förbluffande. Rapporten Evaluation of the DoD’s Enhanced End-Use Monitoring of Defense Articles Provided to Ukraine (DODIG-2024-043)  som publicerades den 10 januari i år, konstaterade att den studerade vapenleveransen hade ett totalt värde av 1,7 miljarder dollar – och att material värt en miljard dollar hade försvunnit spårlöst ur denna, enskilda, vapenleverans. Det innebär att majoriteten vapen, motsvarande 59 procent av vapenleveransen, aldrig nådde sitt mål i Ukraina utan antingen försvann på vägen eller snabbt såldes vidare. Pentagon menar att detta bland annat kan tänkas bero på ”personalbrist” i Ukraina.

Den försvunna materielen inkluderade bland annat ljusförstärkare, Javelin-, Stinger- och AMRAAM-missiler, attackdrönare och så kallade ”ground-launched small diameter bombs” (GLSDB) – det vill säga raketer som kan avfyras med artillerisystemet HIMARS (som USA har skickat till Ukraina), styrs med gps och har en räckvidd av 150 kilometer.

Enligt en rapport upprättad av FN, uppskattas 20 procent av samtliga vapenleveranser till Ukraina ha sålts vidare på den svarta marknaden.

Varningar kom tidigt

Att omvärldens vapenleveranser till Ukraina aldrig når sin slutdestination är dock ingen nyhet. Redan 2022 påpekade Financial Times att det inte fanns någon kontroll över vapenleveranserna:

— Alla dessa vapen landar i södra Polen, skickas till gränsen och delas sedan upp i fordon att korsa: lastbilar, skåpbilar, ibland privata bilar”, sa en av de intervjuade tjänstemän som deltog i överlämningarna.

— Och från det ögonblicket går vi tomt på deras plats och vi har ingen aning om var de går, var de används eller ens om de stannar i landet.

Samma år uppmärksammade CNN i artikeln What happens to weapons sent to Ukraine? The US doesn’t really know att ingen verkade kunna svara på var vapnen som skickas till Ukraina faktiskt hamnar, och att risken bedömdes som stor för att vapnen som skickades till Ukraina med tiden skulle hamna i fel händer – precis som vapnen som tidigare skickats till Afghanistan hamnade hos talibanerna, och vapnen som skickats till Saudi Arabien och Förenade Arabemiraten hamnade hos Al-Qaida och i Iran. CNN skriver:

Jordan Cohen, försvars- och utrikespolitisk analytiker vid CATO-institutet som fokuserar på vapenförsäljning, sa att den största faran kring floden av vapen som slussas in i Ukraina är vad som händer med dem när kriget tar slut eller övergår till någon form av utdraget dödläge.

En sådan risk är en del av alla överväganden om att skicka vapen utomlands. I decennier skickade USA vapen in i Afghanistan, först för att beväpna mujahideen i deras kamp mot den sovjetiska armén, sedan för att beväpna afghanska styrkor i deras kamp mot talibanerna.

Oundvikligen hamnade några vapen på den svarta marknaden inklusive luftvärnsmissiler från Stinger, samma typ som USA nu tillhandahåller Ukraina. [—]

År 2020 släppte försvarsdepartementets generalinspektör en rapport som väcker oro över slutanvändningsövervakningen av vapen som skickas till Ukraina.

— Men med tanke på de ukrainska styrkornas nästan omättliga kortsiktiga behov av mer vapen och ammunition, ansågs den långsiktiga risken för att vapen hamnar på den svarta marknaden eller i fel händer acceptabel, sa tjänstemannen.

— Det här kan vara ett problem 10 år framåt, men det betyder inte att det inte borde vara något vi tänker på. Över 50 miljoner patroner av ammunition – all den ammunitionen kommer inte bara att användas för att bekämpa ryssar. Så småningom kommer den ammunitionen att missbrukas, vare sig det är avsiktligt eller inte.

Mycket tyder på att vi inte behöver vänta de tio år som analytikern nämnde i CNN-intervjun. Den 16 juli 2022 kraschade ett fraktflygplan av modellen Antonov (An-12) 40 km väster om flygplatsen Kavala i Grekland. Planet kom ursprungligen från Ukraina och hade mellanlandat i Serbien för att sedan flyga mot Jordanien och Bangladesh. Men planet kom alltså aldrig längre än till Grekland, där det störtade efter att ha fattat eld i luften. Räddningspersonal kunde sedan inte närma sig planet, eftersom det var lastat med ”tolv ton explosivt material” och därför fortsatte att explodera under ett helt dygn. Redan då förekom teorier om att planet var lastat med vapen och militärt materiel från de internationella vapenleveranser som var ämnade för Ukraina. Pentagons rapport ger nytt bränsle till den teorin.

Svenska vapen för 22 miljarder

Sedan Rysslands invasion den 24 februari 2022, har USA skickat vapenleveranser till Ukraina till ett värde av 46,3 miljarder dollar (siffran gällde den 31 oktober 2023). USA har bland annat bidragit med allt från ljusförstärkare till attackplan och robotsystemet Himars och i dagarna har ytterligare 60 miljarder dollar utlovats av Biden-administrationen. Sverige har i sin tur sänt artilleripjäser (Archer), stridsvagn 122 (Leopard 2), granatgevär (Carl Gustaf) med ammunition, pansarskott (AT4), pansarvärnsrobot 57 (NLAW), automatgevär, minröjningsutrustning och stridsfordon 90 (CV 90), hjälmar, avancerad ammunition, sjömålsrobot 17, pansarvärnssystem, personterrängbilar, vinterutrustning, riktmedel, kroppsskydd, tält, maskeringsnät och luftvärnssystem, till ett sammanlagt värde av  22,2 miljarder kronor. Enligt en undersökning utförd sommaren 2023 stödjer nio av tio svenskar att Sverige skickar vapen till Ukraina.

Så vart tar alla dessa vapen vägen? Den bistra sanningen är att ingen vet. Det vi däremot vet, är att en stor del av vapenleveranserna aldrig anländer till Ukraina till att börja med, eller genast säljs vidare ut på svarta marknaden för vidare befordran till de parter som är villiga att betala – vilket inkluderar terroristorganisationer och skurkstater i Afrika, Mellanöstern och Sydamerika. Men trots det fortsätter alltså vapenleveranserna att sändas iväg från givarländerna. I praktiken rakt ner i ett svart hål av korruption och terrorism, där de vapen världen skickade för att bekämpa Ryssland kan vändas mot oss själva.