Nyheter

Sverige har annonserat att man kommer att skicka sitt hittills största stödpaket till Ukraina värt 7,1 miljarder kronor, meddelade regeringen vid en pressträff tidigt under tisdagsmorgonen. Detta utgör det 15:e stödpaketet till Ukraina från Sverige och är en del av det fortsatta stödet till landet mitt i den eskalerande konflikten med Ryssland.

– Försvaret av våra värderingar och intressen som är centrala för Sverige är av yttersta vikt, kommenterade försvarsminister Pål Jonsson (M) under pressträffen.

Paketet inkluderar bland annat 10 stridsbåtar 90, 20 gruppbåtar, och undervattensvapen till ett värde av 1,1 miljarder kronor. Dessutom ingår artilleriammunition, pansarvärnsrobotar, robot 70 med ammunition, granatgevär Carl Gustaf samt sjukvårdsmaterial och sjukvårdsfordon till ett värde av totalt 2,7 miljarder.

En miljard kronor av paketet kommer att användas för att köpa in krigsmateriel genom olika fonder, medan en ytterligare miljard kommer att användas för att beställa nya stridsfordon 90. Dessutom avsätts 400 miljoner kronor till utbildningsinsatser för ukrainare.

Jonsson betonade att stödet till Ukraina också är en investering i Sveriges säkerhet. ”Skulle Ryssland vinna det fruktansvärda kriget skulle vi få väsentligt större säkerhetsproblem än vad vi har idag,” påpekade han.

När frågan om när vapnen kommer att vara på plats ställdes ville försvarsministern inte ge någon exakt tidsram, men han antydde att det snarare handlar om veckor än månader.

På torsdag kommer regeringen att fatta beslut i frågan och därefter ska ärendet vidare till riksdagen för godkännande.